GUM - Onthaalfoyer Ledeganckstraat 35
Visual arts18:00 - 23:00
Art Fair

Jonge kunstenaars steunen én een uniek kunstwerk bij je thuis? Passeer dan zeker langs onze art fair in het onthaal van het GUM. Met werk van Umut Sezer Koc, Rani Bens, SEP, Lou De Smedt, Visies, Laurens Van Hoorick, Lais Van Gestel, Lotte Dufour, Myrtille Vanhouwaert, Studio Kestens, Jade van der Moere & Neyrouz Jemour.

Support young artists and bring home unique artwork! Be sure to visit our art fair at the reception of GUM. Featuring works by Umut Sezer Koc, Rani Bens, SEP, Lou De Smedt, Visies, Laurens Van Hoorick, Lais Van Gestel, Lotte Dufour, Myrtille Vanhouwaert, Studio Kestens, Jade van der Moere & Neyrouz Jemour.

GUM - Plantentuin Ledeganckstraat 35
beeldende kunsten / visual arts18:00 - 23:00
Thibo Kennivé

Thibo Kennivé is een kunstenaar die zowel met afval als met meer conventionele materialen werkt. Met onderwerpen als afsterven, hergeboorte en tijdsverloop wil hij zijn sculpturen losmaken van het idee van 'autonome' objecten die stil blijven staan in de tijd. Deze vaak ‘organische’ objecten leven en de toeschouwer is aanwezig tijdens een willekeurig tijdstip van de transformatie.

Thibo Kennivé is a visual artist who works with both waste and more conventional materials. With subjects like decay, rebirth, and the passage of time, he aims to detach his sculptures from the concept of 'autonomous' objects that remain static over time. These often 'organic' objects are alive, and the viewer is present at a random moment of transformation.

beeldende kunsten / visual arts18:00 - 23:00
Phara Vandenbussche

Phara's kunst is een weerspiegeling van haar innerlijke wereld, die ze vertaalt naar gedetailleerde tekeningen en repetitieve patronen. Recent focust ze zich op het element vuur, met materialen zoals houtskool. Haar werk nodigt kijkers uit om te vertragen en de details van de wereld om hen heen te bewonderen, waardoor ze even kunnen ontsnappen aan de dagelijkse drukte.

Phara's art is a reflection of her inner world, which she translates into intricate drawings and repetitive patterns, exploring themes of rhythm and tranquility. Recently, she has been focusing on the element of fire, with materials like charcoal. Her work invites viewers to slow down and appreciate the beauty of the world around them, providing a moment of escape.

GUM - 2nd floor BOX² Ledeganckstraat 35
performance18:30 & 21:00
Lauryn De Ruyck

Lauryn De Ruyck is een performance artiest die graag speelt met de grens tussen beweging en beeldende kunst. Ze brengt haar performance ‘Ik voel me een (de)constructie’, waar ze niet alleen haar eigen lichaam inzet, maar ook met verschillende materialen aan de slag gaat.

Lauryn De Ruyck is a performance artist who loves to explore the boundary between movement and visual art. She presents her performance 'I feel like a (de)construction', where she not only utilizes her own body, but also works with various materials.

GUM - 2nd floor Ledeganckstraat 35
film18:00 - 23:00
Bert Kamoen

Bert Kamoen studeerde af als filmmaker in Brussel, zijn passie en focus ligt bij het maken van documentaire films. Ik, jij samen mens (2023) is een oprechte film over de bewoners van Woonzorgcentrum De Mey.

Bert Kamoen graduated as a filmmaker in Brussels, his passion and focus lies in the making of documentary films. Ik, jij, samen mens (2023) is a heartfelt film about the inhabitants of a residential care home.

Film18:00 - 23:00
Wout Biesmans

Wout Biesmans is afgestudeerd als filmmaker in Gent. Zijn film The One Close to the Sea (2023) overstijgt elke genreaanduiding en werd al vertoond in onder andere Berlijn en Poznań, en in installatiecontexten in Leuven en Athene.

Wout Biesmans graduated as a filmmaker in Ghent. His film The One Close to the Sea (2023) transcends any genre designation and has already been screened in Berlin and Poznań, among others, and in installation contexts in Leuven and Athens.

Film18:00 - 23:00
Elina Pupina

Elina Pupina is afkomstig uit Oekraïne en studeerde recent af als animatiefilmmaker in Brussel. Haar afstudeerfilm Growths (2023) gaat over de fantasierijke odyssee van een personage op zoek naar diens culturele identiteit. De film ging in Belgische première op Kortfilmfestival Leuven en is ook geselecteerd voor het Anifilm International Animation Film Festival in Liberec.

Elina Pupina, who comes from Ukraine, recently graduated as an animation filmmaker in Brussels. Her graduation film Growths (2023) depicts the imaginative odyssey of a person in search of its cultural identity. The film had its Belgian premiere at Kortfilmfestival Leuven and was also selected for Anifilm International Animation Film Festival in Liberec.

Film18:00 - 23:00
Jade van der Moere

Jade van der Moere studeerde recent af als animatiefilmmaker in Gent. Haar film Prikkels (2021) is gebaseerd op het gelijknamige gedicht van Paul Demets en werd onder meer al vertoond op het Nederlands Poëziefilmfestival.

Jade van der Moere recently graduated as an animation filmmaker in Ghent. Her film Prikkels (2021) is based on the poem of the same name by Paul Demets and has already been screened at the Dutch Poetry Film Festival.

film18:00 - 23:00
Wouter De Paepe

Wouter De Paepe studeert Film in Gent. Zijn film Look (2023) is een droogkomische exploratie van een kort moment uit het leven van enkele Gentse personages en werd al geselecteerd voor CUT:TO Gent en kortfilmfestival Breedbeeld.

Wouter De Paepe studies Film in Ghent. His film Look (2023) is a dry-comic exploration of a brief moment in the lives of several characters from Ghent and has already been selected for CUT:TO Ghent and short film festival Breedbeeld.

GUM - 3rd floor Ledeganckstraat 35
muziek / music19:00 - 20:00
Theo Carpentier

Theo Carpentier brengt meeslepende verhalen met zijn viool. Als klassiek geschoolde muzikant zoekt hij graag naar vernieuwing binnen traditionele vormen. In zijn meeslepende set experimenteert hij met de combinatie van akoestische viool en electronics. Klassieke muziek in een nieuw jasje!

Theo Carpentier delivers captivating stories with his violin. As a classically trained musician, he enjoys exploring innovation within traditional forms. In his captivating set, he experiments with the combination of acoustic violin and electronics. A new wave of classical music!

Kot 1 Eekhout 42
beeldende kunst / visual arts19:00 - 23:00
Manon Raman

Manon Raman is een autodidactische schilder die kleurrijke werken maakt, vaak rond het vrouwelijk lichaam.

Manon Raman is a self-taught painter who creates colourful works, often around the female body.

beeldende kunst en woord / visual arts and poetry19:00 - 23:00
Clara Vanassche

Clara Vanassche is student in Gent en beeldend kunstenaar. Haar werk gaat over (diverse) mensen en hun (verschillende) gezichten. Ze koppelt graag poëzie aan haar kunst, om het verhaal erachter te duiden.

Clara Vanassche is a student in Ghent and a visual artist. Her work is about (different) people and their (different) faces. She often links poetry to her art, to clarify the story behind it.

muziek / music19:00
Theegezin

Theegezin is een familiefoto op een scheve kast. Vrolijk toverend langs de zijlijn, brengt Theegezin aan mens en snavel naïeve liederen die barsten van de belgitude.

Kot 2 Frans Spaestraat 2
beeldende kunst / visual arts
Kobe Ruysen

Kobe Ruysen is beeldend kunstenaar met een focus op het verwerken van reeds bestaande foto’s en video’s in verschillende vormen. Zijn project ‘Onverschillig’ is een fotoreeks met vintage beelden die uit hun originele context gehaald zijn.

Kobe Ruysen is a visual artist with a focus on processing pre-existing photographs and videos in various forms. His project 'Indifferent' is a photo series featuring vintage images taken out of their original context.

beeldende kunst / visual arts
Mariette Van Gysegem

Mariette Angèle Aimée is een 21-jarige studente kunstwetenschappen. Ze houdt van toneel, kaneel, stickers, gekleed zijn in 1 kleur, musea, haar vrienden, De Kotroute, boeken met een lelijke kaft die mooi blijken te zijn, de uitvinder van de hangmat en empathisch in discussie treden. Haar olieverfschilderijen zijn klein en kleurrijk, met zeegroen als stiekeme favoriet. Het liefste schildert ze plezierige alledaagsheden als wapperende wasjes, glinsterend broodbeleg, de draaiende wasmachine, en mensen die per ongeluk dezelfde kleren dragen of zonnen op een steen.

Mariette Angèle Aimée is a 21-year-old Art History student. She loves theater, cinnamon, stickers, being dressed in 1 color, museums, her friends, “De Kotroute”, books with ugly covers that turn out to be beautiful, the inventor of the hammock and engaging empathetically in discussions. Her oil paintings are small and colorful, with sea green a sneaky favorite. She prefers to paint pleasant mundanities such as flapping laundry, glistening bread spreads, the spinning washing machine, and people accidentally wearing the same clothes or sunbathing on a stone.

Kot 3 Peperstraat 51
Beeldende kunst / Visual arts
Maure Claeys

De schilderkunst van Maure Claeys richt zich vooral op de ondergrond. Ze experimenteert met diverse dragers zoals glas, ongeprepareerde doeken en hout. De thema's bevinden zich dicht bij elkaar, waarbij alle verschillende vormen van vrouwelijkheid worden verkend. In een tijd waarin MeToo-verhalen en andere onrechtvaardigheden de aandacht opeisen, tracht Maure te herinneren waar de trots en vreugde van vrouwen liggen. De schilderijen balanceren op de grens tussen pijn en schoonheid, waarbij de complexiteit van het vrouw-zijn wordt uitgedrukt.

Maure Claeys' art primarily focuses on the surface. She experiments with various mediums like glass, unprimed canvases and wood. The themes of her work are closely intertwined, exploring all different forms of femininity. In a time where MeToo stories and other injustices demand attention, Maure seeks to recall where women's pride and joy lie. The paintings balance on the border between pain and beauty, expressing the complexity of womanhood.

beeldende kunst & textiel / visual arts & textile
Arwen Olivier

Arwen Olivier is een veelzijdig beeldend en textielkunstenaar. Haar recente werk draait om het thema van gemis, waarbij ze breiwerken combineert in diverse voorstellingen. Haar kunst kenmerkt zich door de focus op materiaal, expressie en openheid voor interpretatie.

Arwen Olivier is a versatile visual and textile artist. Her recent work revolves around the theme of loss, combining knitting in various presentations. Her art is characterized by a focus on material, expression, and openness to interpretation.

Kot 4 Pussemierstraat 12
Fotografie / Photography
Merle Beckers

Merle is een fotografiestudente, maar haar praktijk gaat verder dan enkel fotografie. Ze ziet haar werk als een verwerkingsproces waarin ze zoekt naar een nieuwe kijk op gebeurtenissen, door ze om te zetten naar een ludieke ervaring. Haar meest ambitieuze werk is een video-game gemaakt in PowerPoint.

Merle is a photography student, but her practice extends beyond just photography. She sees her work as a coping process where she seeks a fresh perspective on events by transforming them into playful experiences. Her most ambitious project is a video game created in PowerPoint.

Kot 5 Kalvermarkt 3
Graphic design
Marthe Huyse

Marthe Huyse is een (grafisch) ontwerper die voornamelijk gepassioneerd is door boeken en dan specifieker hoe ze gedeeld, herzien en herschreven worden. Deze gedachten vermengen zich met hun fascinatie voor het lichaam. De vormgeving van het lichaam, identiteit, genderperformativiteit en interactie houden hun het meeste bezig.

Marthe Huyse is a (graphic) designer who is primarily passionate about books, specifically how they are shared, revised, and rewritten. These thoughts intertwine with their fascination for the body. The design of the body, identity, gender performativity, and interaction are their main focus.

Beeldende kunst & keramiek / visual arts & ceramics
Rosalie Jocqué

Rosalie Jocqué is student schilderkunst en eeuwige speelvogel. Ze probeert humor in haar werk te steken, soms subtiel, soms droog, soms voor de hand liggend. Aan de technische opbouw van haar werk hecht ze veel belang: compositie, verflagen, het mengen, vorm... Ze wil dat de kijker plezier vindt in haar werk.

Rosalie Jocqué is a painting student and a forever playful person. She tries to infuse humor into her work, sometimes subtle, sometimes dry, sometimes obvious. She places great importance on the technical construction of her pieces: composition, layers of paint, mixing, form... She wants the viewer to find enjoyment in her work.

Kot 6 Xior, Zuidstationstraat 24
Music20:00
Kleinpunk

Kleinpunk is een Gentse band die de (West-Vlaamse) taalgrens overschrijdt. Ze staan gekend om hun venijnige teksten en poedelnaakte muziek. Wat dat ook mag betekenen. Spoken word en catchy riffs worden geserveerd met zachtgekookte razernij en een vleugje nonsens. Een delicatesse bij hardcore kleinkunstenaars en onschuldige punkers (en iedereen daartussenin).

Kleinpunk is a band from Ghent that crosses the (West Flemish) language border. They are known for their venomous lyrics and stripped-down music. Whatever that may mean. Spoken word and catchy riffs are served with softly boiled fury and a touch of nonsense. A delicacy among hardcore troubadours and innocent punks (and everyone in between).

visual arts / illustration
Maryse De Bruyn

Maryse is gefascineerd door nachtelijke dromen en het onderbewuste van de menselijke geest. Ze werkt graag met vibrerende, intense kleuren en met olieverf en de druktechniek monotype. Haar werk is een eclectische, absurde, psychedelische, maar ook fijngevoelige trip door haar fantasie.

Maryse is fascinated by nocturnal dreams and the subconscious of the human mind. She enjoys working with vibrant, intense colors and with oil paint and the monotype printing technique. Her work is an eclectic, absurd, psychedelic, but also sensitive journey through her imagination.

Beeldende kunst / Visual arts
Thimo Vandamme

Thimo is een schilder uit Gent die werkt rond verlies en het vrouwelijke. Op zijn tiende verloor hij zijn moeder aan een overdosis, een paar jaar later pleegde zijn vader zelfmoord. Zijn werk gaat over de leegte die hierdoor is ontstaan, en de voorafgaande verwaarlozing. Op een spookachtige en verlangende wijze beeldt hij het vrouwelijke af.

Thimo is a painter from Ghent who works around loss and the feminine. At the age of ten, he lost his mother to an overdose, and a few years later, his father committed suicide. His work revolves around the void created by this, and the preceding neglect. In a haunting and longing manner, he portrays the feminine.

Performance / dance
Marita Schwanke

Marita Schwanke is danser en maker, gevestigd in Brussel. Ze presenteert haar intieme voorstelling 'The Outer Space' waarin ze werkt met het concept van een zee aan gedachten en zwevende gevoelens. Dit vertaalt zich in een geaarde choreografie die het publiek uitnodigt tot conversatie.

Marita Schwanke is a dancer, maker and facilitator for dance and movement, based in Brussels. She presents her intimate performance ‘The Outer Space’ in which she works with the concept of a sea of thoughts and floating feelings. This results in a grounded choreography that invites the audience to engage in conversation.

kot 7 Wijngaardstraat 6
Music22:30
Bwana

Bar Broos is een hotspot in het Gentse nachtleven en dus pérfect om deze 15e feesteditie in stijl af te sluiten. Od’us collective host de afterparty, ze geven net als ons kansen aan jong talent dus een match made in heaven! We nodigen ook Bwana uit, een van de winnaars van De Nieuwe Lichting in 2024. Kom de dansbeentjes losgooien!

Bar Broos is a hotspot in Ghent's nightlife, perfect for closing the 15th edition of this festival in style. Od’us collective hosts the afterparty, offering opportunities to young talent like us, making it a match made in heaven! We also invite Bwana, one of the winners of Studio Brussel's De Nieuwe Lichting in 2024. Get on your dancing shoes!

Visual arts
Asiyegül Kadir

Asiyegül is studente schilderkunst. Ze haalt inspiratie uit alledaagse dingen die ze rond zich heen opmerkt. Op een vreugdevolle manier schildert ze en gebruikt ze kleuren die haar gelukkig maken. De kleuren roze en geel staan centraal in haar werk.

Asiyegül is studying painting. She draws inspiration from everyday things she notices around her. Joyfully, she paints and uses colors that make her happy. Pink and yellow are often used in her work.

Music21:00
Montebaldo

Vanuit het dal in het land zonder bergen schreeuwen ze zich naar boven. Het nieuwe passieproject van muzikale spitsbroeders Warre Delaplace en Seppe Vanden Broeck doopt zich Montebaldo. Verhalende songs zoeken een intieme melancholie op, scheppen een zoete dromerigheid en klinken tegelijk dreigend duister.
De stad in vogelperspectief, sluipend avondlicht op een laatste zomerdag …
Voor fans van: Chartreuse, Bony King of Nowhere, King Krule, Ben Howard.

From the valley in the land without heights, they shout their way up. The new passion project of musical companions Warre Delaplace and Seppe Vanden Broeck has named itself Montebaldo. Narrative songs seek an intimate melancholy, create a sweet dreaminess and sound menacingly dark at the same time.
The city in a bird's eye view, creeping evening light on a last summer day...
For those who love: Chartreuse, Bony King of Nowhere, King Krule, Ben Howard

Afterparty BarBroos
DJ-set01:00 - 04:00
Od’us collective

We vertrouwen Od’us collective dan ook volledig om er de afterparty te hosten. Od’us werd 5 jaar geleden opgericht in het ‘oud huis’. Hier kwamen ze bijna dagelijks samen om muziek te spelen. Od’us staat voor een tolerante samenleving waar elk individu vrij staat om hun creativiteit te ontwikkelen en te uiten. Net als ons bieden ze met plezier kansen aan jong talent: match made in heaven dus!

We fully trust Od'us collective to host the afterparty there. Od'us was founded 5 years ago in the ‘oud huis'. Here they met almost every day to play music. Od'us stands for a tolerant society where every individual is free to develop and express their creativity. Just like us, they are happy to offer opportunities to young talent: a match made in heaven!

Music00:00
Lil Alia

Diepe trap beats, synths en sferische harmonieën. Gevoelige, absoluut niet-bad-ass teksten. Lil Alia stelt voor: 'fluffy trap'. Zin in een theatrale beleving? Ga dan naar de show van Lil Alia. Verwacht je aan een goede dosis humor en zelfrelativering, afgewisseld door diepe kwetsbaarheid en melancholie.

Deep trap beats, synths, and atmospheric harmonies. Sensitive, absolutely non-bad-ass lyrics. Lil Alia introduces: 'fluffy trap'. Craving a theatrical experience? Then head to Lil Alia's show. Expect a good dose of humor and self-deprecation, alternated with deep vulnerability and melancholy.

ARCHIEF 2016 - 2020