Kot 8Bijlokevest 177

Janne Claes


Installatie

Janne’s werk is een studie naar de relatie tussen objecten en hun betekenis ten opzichte van elkaar. Dit vertaalt zich in situatie gebonden presentaties met een sterke aandacht voor compositie en materialiteit.