Meeting place
Nessy Xtreme

Lochness is een collectief en artist run space uit Gent dat zich focust op de kloof tussen de kunstopleidingen en het cultureel werkveld. De komende maanden bouwt Lochness het Oud Huis van Kunsthal Gent om tot modulair skatepark: Nessy Xtreme. Het is een plek waar skaters, kunstenaars en publiek elkaar kunnen ontmoeten.

Lochness is a collective and artist-run space in Ghent that focuses on the gap between art education and the cultural field. In the upcoming months, Lochness will transform the Old House of Kunsthal Ghent into a modular skatepark called Nessy Xtreme. It is a place where skaters, artists and the public meet.

Meer via kunsthal.gent
Mixed Media / Textiel
Iva Aga

Iva Aga is een studente Textielontwerp aan KASK Gent. Gedreven door de diepte van materialiteit onderzoekt ze haar eigen beeldtaal. Haar werkproces is experimenteel en intuïtief met een openheid naar het onvoorspelbare. In de zoektocht naar de puur- en rauwheid van het maken komt ze thema’s zoals verval, fragmentatie en deconstructie tegen.

Iva Aga is a student in Textile Design at KASK Ghent. Driven by the depth of materiality, she explores her own visual language. Her work process is experimental and intuitive with an openness to the unpredictable. In her search for the purity and rawness of making, she encounters themes such as decay, fragmentation, and deconstruction.

Illustratie
Charlot Vael

Charlot maakt graag werk rond dingen die normaal lijken, maar toch een bevreemdende sfeer creëren. Momenteel staan antieke objecten centraal in haar werk. De korte ontmoetingen tussen voorwerpen met verschillende verhalen die zich voordoen op de brocantemarkt in Gent, zijn de inspiratiebron. Dit moment legt Charlot vast aan de hand van illustraties, in 2D en 3D.

Charlot likes to create work around things that seem normal but still create a strange atmosphere. Currently, antique objects are central to her work. The brief encounters between objects with different stories that occur at the flea market in Ghent are the source of inspiration. Charlot captures this moment through illustrations, in 2D and 3D.

Beeldende kunst
Mila & Lotte

Wat ooit begon als ontmoeting tussen onbestemde twaalfjarigen op een niet nader genoemde kutschool, mondde uit in twee - nog steeds zoekende - twintigjarigen die elkaar tegenkomen in hun kunst. Deze avond staat in het teken van een conversatie tussen Mila en Lotte, hun uiteenlopend werk bestaande uit beeldend werk en tekst, en de jarenlange vriendschap die deze samenbracht.

What once started as a meeting between unsure twelve-year-olds at an unnamed crappy school, results in two still-searching twenty-year-olds who find each other in their art. Tonight is all about a conversation between Mila and Lotte, their varied work (visual art and text) and the long-standing friendship that brought them together.

Performance19:30 / 20:30 / 22:15
Roos Buskes & Tuesday

THIS IS NO ANT is een verhalende poppenkastvoorstelling over een mier, misschien. Tuesday is een verteller die leerde haar publiek in woorden te vangen. Roos is een poppenspeler die haar publiek meeneemt in een wereld van levende objecten en verwondering. Samen vragen ze zich af wat echt is en wat een product van hun fantasie.

THIS IS NO ANT is a storytelling puppetry show about an ant, maybe. Tuesday is a storyteller who has learned to capture her audience in words. Roos is a puppeteer who takes her audience inside a world of living objects and wonder. Together they wonder what is real and what is a product of their fantasy.

Beeldende kunst
Rosan Catteuw

Rosan studeert Grafiek en Tekenkunst aan LUCA Gent. Haar favoriete grafische technieken zijn houtsneden en etsen, maar op de Kotroute stelt ze een object voor. Ze laat zich inspireren door de verschillende vragen die voortdurend door haar hoofd circuleren. Door de toewijding aan haar vak kon ze haar vaardigheden aanscherpen en een unieke stijl ontwikkelen.

Rosan is studying Graphics and Drawing at LUCA Gent. Her favorite graphic techniques are woodcuts and etchings, but at the Kotroute she will present an object. She is inspired by the various questions that constantly circulate in her own mind. Through her dedication to her craft, she has been able to sharpen her skills and develop a unique style.

Beeldende kunst / Textiel
Cinte Wittoek

Cinte heeft een grote interesse voor vorm, recyclage en eigen ontwerp. Ze daagt zichzelf uit in eenvoud, kwaliteit en duurzaamheid. Als Autonome Vormgever met een achtergrond in Productontwikkeling en Textielontwerp probeert Cinte met een open geest en een kritische blik maatschappelijke thema’s aan te kaarten en opnieuw vorm te geven.

Cinte has a great interest in form, recycling, and self-design. She challenges herself in simplicity, quality, and sustainability. As an Autonomous Designer with a background in Product Development and Textile Design, Cinte tries to address and reshape societal themes with an open mind and a critical eye.

Videokunst
Manon Jejčič

“Blauw en geel. De heuvel en de lucht. Ik gebruik geel voor de sinaasappel, voor het sinaasappelsap, elke ochtend geperst door mijn vader of door de spectaculaire machine in de dorpsbakkerij. Geel is de ochtend, blauw is de avond.” Laat je door Manon verrassen met video- en vliegerwerk.

“Blue and yellow. The hill and the sky. I use yellow for the orange, for the orange juice, squeezed every morning by my father or by the spectacular machine in the village bakery. Yellow is the morning, blue is the evening.” Let Manon surprise you with her video- and kite work.

Installatie
Fien De Vos

Dankzij een kruising tussen video, fotografie en architectuur komen zowel beeldende als ruimtelijke installaties tot stand. Met de muze aan haar zijde speelt Fien De Vos in op de ruimte om zo een boeiende dialoog te creëren. De installatie is een zoektocht naar complexiteit in de eenvoud, met licht en technologie als tools

By crossing video, photography, and architecture, both visual and spatial installations are created. With the muse by her side, Fien De Vos engages with the space to create an engaging dialogue. The installation is a search for complexity in simplicity, using light and technology as tools.

Poëzie20:00 / 20:45 / 22:00
Luna Schuddinck

Luna Schuddinck speelt, schrijft en maakt theater, en is fotografe bij Auw La. Sinds enkele jaren schrijft en brengt ze poëzie. Al schommelend, kronkelend, rondtollend probeert ze uitdrukking te geven aan de onbegrijpelijke schoonheid en de al even onbegrijpelijke moeilijkheid van de dingen. Vanuit uiterlijke observatie en innerlijke contemplatie schrijft Luna over liefde, feminisme en natuur.

Luna Schuddinck plays, writes, and creates theater, and is a photographer at Auw La. For the past few years, she has also been writing and performing poetry. Swinging, twisting, and spinning, she tries to express the incomprehensible beauty and the equally incomprehensible difficulty of things. Drawing from external observation and internal contemplation, Luna writes about love, feminism, and nature.

Beeldende Kunst / Textiel
Lena D’Hoore

Lena D’Hoore is een masterstudent Textielontwerp aan LUCA School of Arts in Gent. Ze begon haar studies in Antwerpen met een Bachelor Juweelontwerp en Edelsmeedkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, waarna ze zichzelf uitdaagde in een banaba Meubelontwerp. Haar liefde voor materialen vinden we terug in haar werk, waar ze technieken uit diverse domeinen gaat ontlenen, samenbrengen en introduceren in een nieuwe context.

Lena D’Hoore is a master's student in Textile Design at LUCA Ghent, following a Bachelor's degree in Jewelery Design and Silversmithing and a postgraduate degree in Furniture Design. Her love for materials is evident in her work, where she borrows techniques from various fields, combines them, and introduces them into a new context.

Muziek / Indie Rock / Synthpop22:00 - 23:00
REINES

Samen met de getalenteerde Simon Zweers op drums, Jasper Boeur op gitaar en Andreas Duchi op bas, maken Lissa en Loïc een perfecte mix van mysterie, ambiance en upbeat energie die je doet verlangen naar meer. Hun muziek is een unieke fusie van indierock en synthpop die je gegarandeerd aan het dansen krijgt.

Together with the talented Simon Zweers on drums, Jasper Boeur on guitar, and Andreas Duchi on bass, Lissa and Loïc create a perfect blend of mystery, ambiance, and upbeat energy that leaves you craving for more. Their unique fusion of indie rock and synthpop will surely get you dancing.

Muziek / Neo-soul Pop20:00 - 20:45
Julía

Julía brengt een combinatie van geproduceerde lo-fi en akoestische soulpop. Door de combinatie van catchy refreinen en warme ondertonen klinkt elk nummer als een spraakmemo die je van je beste vriend hebt ontvangen. Als je houdt van artiesten als Amy Winehouse en Selah Sue mag je Julía zeker niet missen.

Julía brings a combination of produced lo-fi and acoustic soul pop. By merging catchy choruses with warm undertones, each song sounds like a voice memo you received from your best friend. If you like artists like Amy Winehouse and Selah Sue, you should definitely check out Julía.

Beeldende kunst / Keramiek
Maïté Vanpoucke

Maïté Vanpoucke zoekt naar het samenkomen van verschillende kunstdisciplines. De gestructureerde lijnen in haar werk zijn ontstaan door haar chronische migraine. De obsessieve plaatsing en herhaling creëren voor haar een kalmerend effect. Ze creëert spanning door de kijker het gevoel te geven deel uit te maken van het werk.

Maïté Vanpoucke seeks to bring together different art disciplines. The structured lines in her work originate from her chronic migraines. The obsessive placement and repetition create a calming effect for her. She creates tension by giving the viewer the feeling of being part of the artwork.

Mixed Media
Nathan Van Renterghem

Nathan Van Renterghem is geïntrigeerd door de relatie tussen natuur, mens en technologie. Hoe kunnen wij ze op een empathische manier met elkaar laten omgaan? Wat zijn de gevaren? Deze vragen zijn voor Nathan noodzakelijk in onze huidige maatschappij. Toch is zijn kunst niet bedoeld om met de vinger te wijzen, maar eerder om te experimenteren en zo op nieuwe inzichten te komen.

Nathan Van Renterghem is intrigued by the relationship between nature, humans, and technology. How can we make them interact with each other in an empathetic way? What are the dangers? These questions are essential for Nathan in our current society. However, his art is not meant to point fingers, but rather to experiment and gain new insights.

Music / Psychedelic Prog-rock21:00 - 21:45
Mojo & the Kitchen Brothers

Mojo & the Kitchen Brothers is een vijfkoppige Belgische band die de tijdgeest van de vroege 70’s terug tovert. Met hun door psychedelia doorweekte mix van heavy progrock met catchy deuntjes en spacy gitaarjams nemen ze de luisteraar mee naar een plek ergens tussen verleden en heden.

Mojo & the Kitchen Brothers is a 5-headed Belgian band who bring back the zeitgeist of the early 70's. With their mix of heavy progrock soaked in psychedelia with catchy tunes and spacy guitar jams they take the listener on a journey through the limbo between past and present.

Visual arts18:00 - 23:00
Art Fair

Jonge kunstenaars steunen én een uniek kunstwerk bij je thuis? Passeer dan zeker langs onze art fair in het onthaal van het GUM. Met werk van Umut Sezer Koc, Rani Bens, SEP, Lou De Smedt, Visies, Laurens Van Hoorick, Lais Van Gestel, Lotte Dufour, Myrtille Vanhouwaert, Studio Kestens, Jade van der Moere & Neyrouz Jemour.

Support young artists and bring home unique artwork! Be sure to visit our art fair at the reception of GUM. Featuring works by Umut Sezer Koc, Rani Bens, SEP, Lou De Smedt, Visies, Laurens Van Hoorick, Lais Van Gestel, Lotte Dufour, Myrtille Vanhouwaert, Studio Kestens, Jade van der Moere & Neyrouz Jemour.

Schilderkunst
Axelle De Meyer

Aan beelden van de internetcultuur tot de kunstgeschiedenis voegt Axelle De Meyer een overdadigheid aan artificiële textuur en kleur toe. Met haar werken wil ze het gevoel meegeven alsof het een soort overdreven baroktafereel is dat bij aanraking zou voelen als speelgoedplastic of goedkoop zijde.

Axelle De Meyer adds an abundance of artificial texture and color to images from internet culture to art history. With her works, she aims to convey a feeling as if it were an exaggerated baroque scene that would feel like toy plastic or cheap silk when touched.

Performance21:30 - 22:00
Lyra Oey & Leonardo Melchionda

Lyra en Leonardo brengen tijdens de Kotroute een live-geïmproviseerde soundscape sessie. Deze performance is een spel tussen beweging, vorm en geluid in een ruimte. Hierin proberen ze nieuwe manieren van multi-zintuiglijk vertellen te belichamen.

For the Kotroute 2023 Lyra and Leonardo are bringing a live-improvised soundscape session. This performance is a strategy for ‘play’ between gesture, form and sound in a space. In this session they try to embody new ways of multi-sensory storytelling.

Muziek / Dans / Performance19:30 - 20:00
Daniel Cantero & Leonardo Melchionda

Muzikant Leonardo Melchionda en danser Daniel Cantero combineren dans en elektronische muziek van de elektrische gitaar. Schommelend tussen improvisatie en vaste bewegingen, verkent de performance de ruimte in real time en construeert een onstabiele omgeving waar langzame bewegingen en hectische tonen vervagen en in elkaar overgaan.

Musician Leonardo Melchionda and dancer Daniel Cantero combine dance and electronic music of the electric guitar, with the aim of creating an image that is always evolving. Swinging between improvisation and fixed gestures, the performance explores the space in real time and composes an unstable environment where slow movements and hectic tones fade and merge into one another.

Muziek / Techno / Electronic poetry20:30 - 21:15
Moenen & Mariken

Als Moenen & Mariken brengen muzikant/producer Neil Claes en actrice/schrijfster Maria Magdalena de Cort de oude geliefden poëzie en muziek terug samen. Transformerende beelden en persoonlijke bedenkingen volgen elkaar op in het tempo van de live techno die de gedichten begeleidt. Moenen & Mariken is het rebels kind van de altijd-sneller generatie.

As Moenen & Mariken, musician/producer Neil Claes and actress/writer Maria Magdalena de Cort reunite the old lovers: poetry and music. Transforming images and personal reflections follow each other at the pace of the live techno that accompanies the poems. Moenen & Mariken is the rebellious child of the always-faster generation.

Muziek / singer-songwriter20:30-21:00
Marte Truyers

Marte groeide op in Antwerpen en had al als kind een micro in de hand en een accordeon op zak. Nu is ze studente zang en muziekproductie aan het conservatorium van Gent. Geïnspireerd door muzikale blondines als Joni Mitchell en London Grammar nam zij zelf een gitaar in handen. Zo kwam ze in de wereld van singer-songwriting en folk terecht. Met haar tedere, verhalende muziek en haar heerlijke stem weet ze iedereen te doen smelten. Lucas Lammers, veelzijdige muzikant en producer, zal haar vergezellen met fraai getokkel en een warme stem. Verwacht je aan een intieme set om bij weg te dromen.

Muziek / Pop19:30 tot 20:00 & 20:30 tot 21:00.
Lepopski

Na het zorgeloze leven van de middelbare scholier komt een tijd van chaos: de studententijd. Een tijd waar het gebrek aan structuur en verveling een dankbare bron van inspiratie zijn. Hannes De Koninck begon met het schrijven van popliedjes op zijn slaapkamer. Voeg daar nog drie verloren zielen aan toe met een grote liefde voor catchy popmuziek en je krijgt Lepopski. Hun eeuwige drijfveer is het eindeloos zoeken naar een goed nummer.

Meer via vi.be
Audiovisueel
Miro Bollen

Miro Bollen maakt vooral audiovisuele werken. Zijn focus ligt vaak op de combinatie tussen generatieve computerbeelden en gecomponeerd geluid. Verder maakt hij installaties en elektronische muziek onder de naam Creax.

Keramiek
Esther Alfvoet

Het werk van Esther Alfvoet is een persoonlijke zoektocht naar de combinatie tussen de passie voor schilderen en haar voeling voor klei. Zo probeert ze haar identiteit op te zoeken via elementen uit het dagelijkse leven. Een soort van zelfreflectie in beeld.

Beeldende kunst
Juliane Lusson

Juliane Lusson uit Brittannië heeft al veel van de wereld gezien. Ze nam deel aan verschillende groepstentoonstellingen in Frankrijk, de Tjechische Republiek en België. Momenteel werkt ze in Brussel, waar ze ook haar master aan de Academie voor Schone Kunsten behaalde.

Born in Brittany (France) in 1996, Juliane lives and works in Brussels. She followed her bachelor studies in the European Academy of Art in Brittany (Lorient, FR). Lusson lastly graduated in 2021 with a master’s degree from the Royal Academy of Fine Arts (Brussels, BE). She participated in group exhibitions in France, the Czech Republic, and Belgium.

Beeldende kunst
Onur Kaymak

Onur Kaymak is geboren in Turkije maar woont sinds kort in België. Hij houdt een denkbeeldig rapport bij bij van “objecten en scènes die niet de moeite zijn om te vermelden”. Doorheen dit proces vraagt hij zich af wat een afbeelding definieert. Meestal zijn deze onderwerpen geïntegreerd in zijn werk alsof ze een persoonlijkheid hebben. Het is een proces van status geven aan objecten die geen aandacht opeisen in ons dagelijkse leven.

Onur Kaymak was born in Turkey in 1995, but recently, he has been living in Belgium. Currently, Onur is completing his master's studies at Luca School of Arts in Ghent, Belgium. His practice is functioning as an imagery record of not worth "mentioning objects and scenes." Through this process, he is questioning the following problem". what deserves to become an image?" Mostly, these objects are integrated into his works as they are almost having a persona. It is a process of giving a status to the objects that don't take our attention in daily life.

Dans19:30-20:00
Justine Copette

Vol energie en creativiteit runt Justine Copette haar eigen dansgezelschap JC Choreography. Daarnaast is ze ook docent en freelance kunstenaar. Haar liefde voor dans gecombineerd met andere kunstdisciplines deelt ze graag in groepswerken. Vanuit improvisatie zoekt Justine een samenspel op tussen dans en publieke ruimtes.

Illustratie
Annelie Vaes

Annelie Vaes is masterstudent Grafiek en Illustratie aan het KASK in Gent en studeerde ervoor schilderkunst op de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Haar werk kan verschillende vormen aannemen, van traditioneel drukwerk, etsen en illustraties met carbonpapier tot digitale prints. Herkenbaar is de absurde toon die een speelse visie op de realiteit weergeeft. Varia: Annelie speelt harp en woont samen met 3 vrienden en haar hond.

Schilderkunst
Mathilde Lâm

Mathilde Lâm is een autodidact die voornamelijk met acrylverf werkt. Ze groeide op met een Belgische moeder en Vietnamees-Chinese vader. Haar werken zijn een zoektocht naar herkomst en identiteit als Belgisch-Aziatisch persoon. Geïnspireerd door taoïsme en boeddhisme onderzoekt ze de harmonie tussen natuur en mens wat de balans tussen het Oosten en het Westen symboliseert.

Performance
Neoza Goffin

Neoza Goffin is een interdisciplinair en helend kunstenaar. In haar kunstpraktijk combineert ze spirituele elementen met hedendaagse thema's zoals sekspositiviteit, lichaamsdiversiteit, multiculturalisme en gender. De media die zij gebruikt zijn installaties, fotografie, virtual reality, video en performances. Neoza onderzoekt hoe de fusie van spiritualiteit en kunst kan worden gebruikt om psychologische genezing en transformatie op te roepen.

Beeldende kunst
Wout Vandevenne

Wout Vandevenne toont een uitgebreid oeuvre aan kleurpotloodtekeningen, olieverfschilderijen, pastel tekeningen, keramieken beelden en etsen. Deze 20-jarige student aan het LUCA gaat figuratief aan de slag met verhalen bekeken vanuit zijn dichte omgeving. Verstopt in kleine attributen maakt hij beelden die bevreemding en humor oproepen.

Dichtkunst21:45 en 22:45
Hoyyiw Ho

Hoyyiw Ho is ingenieursstudente bouwkunde, gecombineerd met een vleugje kunstwetenschappen. Constructies uit Romeins beton en constructies uit weloverwogen woorden zijn haar twee grote liefdes. In haar schrijfsels probeert Hoyyiw haar dagelijkse hersenkronkels te ontrollen om er nog dat tikkeltje langer van te kunnen genieten.

Grafische vormgeving
Beppe Geerts

Gentse grafisch ontwerper Beppe Geerts studeerde af in Juni 2021 aan LUCA school of Arts Gent. Tijdens haar masterjaar trad ze in de voetsporen van haar grootvader die vogeldeskundige was. Haar werk gaat over de ontmoeting tussen een natuurgids, grafisch ontwerper en (klimaat)activist. Beppe observeert en vereeuwigt op beeld. Terwijl haar grootvader waarnemingen deed met pen en papier, gaat zij op stap gewapend met een analoge camera.

Meer via instagram.com
Muziek / Rock21:30-23:00
Je M’en Sex Please

Je M'en Sex Please. Vierkoppig, Gents en luid. Garagerock met een klets fuzz, leren broeken en druppels Stella. Vrij tot behoorlijk goed ook, en sympathiek.

Meer via vi.be
Schilderkunst
Anzhelika Lebedeva

Anzhelika Lebedeva is geboren in Rusland maar woont en werkt in Italië. Haar veelzijdige opleiding zorgde ervoor dat ze verschillende praktijken, technieken en materialen met elkaar combineert. Anzhelika gaat op zoek naar verborgen angsten, verlangens en dromen. Ze werpt een blik naar binnen en verkent de grenzen tussen het natuurlijke en kunstmatige. Als toeschouwer word je gezogen in een realiteit waar elke actie en elk gebaar, zelfs de meest banale, een betekenis krijgt.

Dichtkunst
Emerald Liu

Het werk van Emerald Liu speelt in op de verschillende zintuigen en combineert het wetenschappelijke met het esthetische. Door inspiratie te halen uit de natuur en diverse culturen probeert ze, binnen elk stuk, een open dialoog te creëren.

illustratie
Stiene Van Schepdael

Het vrouwelijke lichaam heeft Stiene altijd gefascineerd. Een lichaam bestaat uit duizenden lijnen. Elke lijn is een lijn die ons iets vertelt, iets toont en iets uitdrukt. Elke lijn is prachtig. Elk lichaam is prachtig.

Fotografie
Shauny Eloot

Shauny Eloot maakte de foto Alone, not lonely in de zomer van 2019 in Marokko. In het Atlasgebergte leven berberfamilies al generaties lang afgezonderd van de rest van de wereld. Shauny werd er overvallen door een warmte die ze nooit ergens anders ervoer. De titel van haar werk is vandaag de dag haast angstaanjagend relevant.

Fotografie
Mayli Sterkendries

Mayli Sterkendries maakt beelden om te koesteren. Al van jongs af aan is ze verknocht aan haar camera én aan zwemmen. Haar vader, die haar door de afwezigheid van haar moeder alles probeerde te geven wat ze nodig had, nam haar dan ook vaak mee naar het zwembad. Nu hij wat zieker en minder mobiel wordt, neemt Mayli hem juist mee uit zwemmen, wat hun band nog meer versterkt. Doordat ze haar vader altijd al continu fotografeerde, poseert hij graag voor haar lens.

fotografie
Linda Zhou

Zwart-wit foto’s zijn de basis van Linda Zhou haar werk. Met de camera in de hand legt ze de wereld rond zich vast op de gevoelige plaat. Het resultaat zijn beelden die bepaalde sferen creëren en soms haast ge-staged over komen. Een fascinatie voor natuur, verlaten ruimtes en in raadsels gehulde personen zijn herkenbaar in de werken. De thematiek voelt vaak wat mysterieus, geladen en zindert na, wat de kijker uitdaagt in hun curiositeit.


Laurens De Nil

Met zijn donkere gevoel voor humor verdraait Laurens de Nil algemene waarden en representaties. Mythologie en religie in een hedendaagse context plaatsen en het transformeren van lichamen zijn elementen die je steeds weer tegenkomt in zijn werk.
Zo ook in Hip to be semi-quare, dat ons erop wijst dat de media in de coronacrisis de plaats inneemt van klassieke religie en ons dicteert hoe we ons leven zouden moeten leiden.
Leuk extra feitje: de titel verwijst ook naar de hit van Huey Lewis and the News uit 1986, bekend van de scène met de bijl uit de film American Psycho. De scène drukt enorm veel opgekropte frustratie en uiteindelijk catharsis uit, wat te linken is aan het lang moeten binnenblijven (en soms samenleven) tijdens deze crisis.

illustratie
Ferre Leriche

Ferre Leriche is beeldend kunstenaar. In zijn tekeningen zoekt hoe de grens op van de cartoon en illustratie. In deze Immer groeiende reeks probeert hij zijn eigen leefwereld te vatten in kleine momentopnamen. Zo brengt hij de absurditeit en komische natuur van de menselijke interactie met zichzelf, elkaar en de wereld in kaart.

fotografie
Anna Schlooz

Er is een wereld waar ik vandaan kom.
Waar de vogels alleen maar vliegen op dinsdag.
Waar de fantasie mijn ogen uit mijn schedel drukt.
De inspiratie uit mijn oogkassen druipt.
Het stroomt de vloer op. Vormt een plasje.

Tekst uit Volg mij (2018)


In 2018 maakte Anna Schlooz de voorstelling Volg mij, over het internet als surrealistische beeldcultuur. Deze foto toont een moment uit de voorstelling.

DJ-set23:00 - 01:00
DJ All-man

DJ All-man is zoals zijn naam het zegt een alles-man. Hij doet het allemaal: underground raves, food festivals, expo vernissages, buurtfeesten en nog veel meer. Flying Pig, twintig achttien, Masked, Nachtkrakers of De Kotroute, hij weet elk feestje in gang te trappen.

DJ-set01:00 – 03:00
Ela Sadèr b2b Kai&I

Van affectueuse Afro tot zwoele Zouk, van extatische Eurodisco tot hysterische House. Geen pad blijft onbewandeld. Laat je verrassen, maar houd je dansmoves vooral klaar: want alles wat feelgooddansbaar is, passeert de revue.

Fotografie
Tom Peeters

Foto’s zijn dragers van betekenis; ze vragen om context; om zich te mogen uitdrukken. Dat wordt hen niet altijd gegund.

Mixed media
Florian Waerzeggers

Maak je klaar voor een trip down memory lane. Florian haalde inspiratie uit jeugdherinneringen voor Tweede Kerstdag, een interactief fotowerk gerealiseerd via lenticulaire druk (vooral gebruikt voor speelgoed en postkaartjes). Het contrast tussen de bedrukte inhoud en het speelse medium resulteert in een boeiend samenspel.

Muziek20:30 – 21:15
Suura

Suura is een akoestische instrumentaal trio. Hun dromerige, vloeiende, atmosferische kronkels gaan gepaard met lyrische melodieën. Elk landschap is opgebouwd vanuit een onderliggende gedachte of emotie waarin de toeschouwer wordt meegesleurd.Muziek

Beeldende kunst
HUGO

Het alter ego van Annelies Rasker, HUGO, schildert en tekent om zo zijn emoties en gevoelens naar buiten te brengen.

Audiovisuele kunst
Grimm Van Gestel

Grim maakt van kot 7 een "Augmented Reality Kot" en speelt met de waarneming van de werkelijkheid.Gebruikmakend van licht, schaduw en kleur creëert hij een betoverende ruimte waar niets is wat het lijkt en alles lijkt te leven. Verwacht je aan een unieke visuele ervaring!

Poëzie20:30 - 21:30 & 22:00 - 23:00
Yanni Ratajczyk

Met indringende gedichten sloopt Yanni de muren tussen tekst, performance en publiek. Tijdens De Kotroute brengt hij zijn werk traag en haast voelbaar in intieme setting. Kom genieten van een persoonlijke voordracht en maak deel uit van een unieke en bezwerende poëzie-ervaring.

Performance20:30
Trans

Trans brengt een performance die mensen wil doen stilstaan. Shifting Time zou eindeloos kunnen doorlopen. Er is geen tijd meer, en daarom hebben we alle tijd. ‘Wie is performer en wie is publiek?’ De performance vordert tot niemand die vraag nog kan beantwoorden.

Sculptuur
Lisa Roggeband

Lisa speelt in haar sculpturen met vormen en verhoudingen, met dromen en lijden. Ze haalt inspiratie uit de mens en de mensen rondom haar. Het wazige, het onvatbare en onbegrijpelijke vloeien daaruit voort.

Muziek22:00 - 22:30
Monokimono

Monokimono speelt Nederlandstalige pop. Op De Kotroute krijg je een sneak peek van zijn eerste EP ‘Kameleon’ die uitkomt in April. Maak je klaar voor een solo-optreden, de nummers uitgekleed en kwetsbaar, in een gezellige tuin in Antwerpen.

Graffiti20:00 - 22:00
Ems Verhaert

Ems maakt voor De Kotroute een mural rond kwetsbaarheid, natuur, vrouwelijkheid en innerlijke monsters. Zie haar live aan het werk en voel tot in de toppen van je tenen hoe een muurschildering interageert met zijn omgeving.

Illustratie
Paulien Verheyen

I like love swastika, een boek rond het fenomeen cultural appropriation, what’s not to like?! Volg verschillende karakters door een landschap van berichten en reacties op social media en ontdek beide kanten van het gepolariseerd debat. Paulien schuwt geen controverse en nodigt je uit tot nadenken.

Muziek21:00 - 21:30
Flood

Flood, het geluid van een regenachtige dag met donder aan de horizon, maar een opklaring in het zicht. Met drums, gitaar en zang ondersteund door een beetje technologie, zullen Casper Hendriks en Otto Hein een landschap van geluid schilderen.

Muziek20:00 - 20:30
Ventus

Nee je ziet niet dubbel, deze groep hebben we dubbel geboekt voor De Kotroute. Akoestische nummers met piano en samenzang. Emma gaat de hoogte in met haar breekbare stem, Gonzalo houdt het laag en warm. Bereid je voor om je volledig te laten meeslepen door deze jonge artiesten.

Muziek22:00 - 22:30
Ventus

Akoestische nummers met piano en samenzang. Emma gaat de hoogte in met haar breekbare stem, Gonzalo houdt het laag en warm. Bereid je voor om je volledig te laten meeslepen door deze jonge artiesten.

Grafische vormgeving
Skrew Studio

Maarten De Naeyer a.k.a. Skrew Studio is er eentje om niet te missen. Hij speelt met vormen en texturen en experimenteert met zijn eigen printtechniek. Maak je klaar voor kunstwerken met unieke composities om jezelf in te verliezen.

Mixed media
Saskia Bouhoui

Kunst is alles. Kunst is veel. Heel veel. Saskia zoekt haar weg in het leven en in de kunst. Volg haar weg, laat je leiden door een overvloedige passie en kom jezelf tegen in deze coming of age-werken.

Schilderkunst
Martin Vos

Martins associaties en dromen leiden tot een clash van kleuren en vormen. Overweldigende schilderijen die – geloof het of niet - zullen zorgen voor moment van rust en ontspanning.

Fotografie
Pauline Van Aelst

Geen plaats voor vooroordelen of schaamte. Pauline belicht met haar fotoreeks ‘Nayra Green’ het verhaal van zoveel-meer-dan-een-prostituee’: Nayra. Anarchist, revolutionair, ex-sekswerker, vrouw in een mannenlichaam, feminist en nudist.

Schilderkunst
Denisa Teglas

Surrealistische schilderijen met een clash van niet-passende kleuren. Laat je niet misleiden: felle en warme kleuren staan somberheid nooit in de weg.

Mixed media
Mirly Wouters

Een mix van nieuwe invalshoeken en de combinatie van verschillende materialen. Mirly experimenteert met nieuwe stijlen en gaat op zoek naar een boodschap.

Muziek21:30- 22:00
Konvoï

Konvoï is de stem van singer-songwriter Lies Vandeburie. Schoonheid en eenvoud is een rode draad. Songs over liefde, over verlangen en over traagheid; over wat je niet kunt zien, maar vermoedt.

Muziek20:00 - 20:30
Bronce

Wavy indie uit de bronsgroene bossen van Maasmechelen, op de wereld gezet door voorbeelden als Foals, Porches, Kung Fu Kenny en Prince. Bronce klinkt als een zomers onweer dat je recht in de ogen kijkt: dreigend en innemend zwoel.

Muziek21:00 - 21:30
The Pink Lemons

3 countryboys and a weird, but charming German girl! The Pink Lemons brengen een zalige mix van Indie-pop, groovy ritme en een snuifje funk. Iets zegt ons dat je best je dansbenen op voorhand al opwarmt!

Muziek22:00 – 22:30
Low Hill

Onder de naam Low Hill sluit Laurens Vanhulle een huwelijk tussen klassiek songschrijverschap en elektronisch experiment. Melancholie zweeft steeds aan de oppervlakte. Uitgepuurd, oprecht en met een duister randje.

Feest!19:00 - 21:30
MAS - Tentoonstelling

Het MAS opent zijn deuren speciaal iets langer voor DKR-bezoekers. Feest! Kijk, hoor, voel hoe mensen wereldwijd de belangrijke overgangsmomenten van het leven vieren.

Meer via www.mas.be
Schilderkunst
Chloë Nuñez Garcia

In een wereld waarin we overvallen worden door beelden, schept Chloë rust in haar schilderijen in een stijl die ze zelf “abstract surrealisme” noemt. Knippen en plakken tot een compositie die grenst aan het onwerkelijke. Naast schilderijen maakt ze ook zines en prints rond thema’s als vrouwelijkheid, intimiteit en verlangen.

Live painting19:00
HUGO + Flood

HUGO, het alter ego van Annelies Rasker, zal geïnspireerd door jou, door mij, door ons en door de indrukwekkende omgeving van het MAS ter plaatse from scratch een schilderij maken. Begeleid door de unieke sound van Otto Hein van Flood zorgen beide artiesten voor een unieke opener van De Kotroute.

Muziek23u00
Jeremiah Jackson en Kwame Mülzz

Het startschot van de after party in het Vooruit Café wordt door deze twee vrienden afgevuurd. Deze getalenteerde en soulvolle artiesten zullen jullie dansbenen in beweging brengen. Let’s Dance!

Audiovisuele kunst
Ewoud Van Eetvelde

Klaar voor lichtflitsen en grote tv’s? Ewoud verwerkt ze in een experimentele installatie. Hij doelt op interactie met het publiek. Film je of word je gefilmd?

Muziek23u00
DK

Dit raptalent uit Meise is een echt podiumbeest. Zijn onvervalste charisma brengt je zeker en vast in de feeststemming. Iets zegt ons dat je best je dansbenen op voorhand al opwarmt!

kunstplatform
KLAP

KLAP legt de Gentse kunstscene eens goed op de rooster. Zij heeft een mening, hij heeft een mening, ik heb een mening. Jij ook? De place to be om kritiek of lof te spuien over alles met een Kunstsausje.

Illustratie
Koen De Gussem

Koen is een illustrator die werkt met een portie ironie en sarcasme, maar dit niet te serieus of zwaarmoedig in beeld brengt. Hij heeft een goed oog voor detail, maar houdt zijn illustraties ook graag leesbaar. Funky ironie, yes!

Fotografie
Myrtille Vanhouwaert

Kijk je mee in het dagboek van Myrtille? Haar foto’s zijn een weerspiegeling van zichzelf en de absurditeit van het dagelijkse leven. De beelden stralen rust uit en bevatten een charmante subtiliteit. Toch blijven ze ook karaktervol. Een rasechte observator.

muziek
Philemon

Een jonge band met muzikale invloeden van Grandaddy en Pavement. Met hun nineties lo-fi betoveren ze ieders oor.

Grafisch ontwerp
Viktor Van Hoof

Met een spel van licht en schaduw schetst Viktor een droomwereld in zijn eigen beeldtaal. Door beelden te verknippen, samen te stellen en te belichten vertelt hij een filmisch verhaal dat je meeneemt in een gure, maar charmante omgeving.

poëzie
Margot Delaet

Met haar gedichten neemt Margot je mee tot in het diepste van haar ziel. De hele kleine gedachten die vaak een conversatie niet halen. De kleine dingen die het leven zo mooi maken. Laat je vertederen en ontroeren.

muziek21u30
STOOMBOOT

Stoomboot zingt sobere, Nederlandstalige liedjes. De afgelopen jaren gingen die liedjes voornamelijk over vrouwen die hij niet kon krijgen. Sinds hij getrouwd is, gaat hij gewapend met zijn gitaar de hele wereld te lijf: de mooie en de minder mooie kantjes moeten eraan geloven.

Fotografie
Liselore Vandeput

Een oude Japanse traditie was de aanzet, 1000 gevouwen kraanvogels het gevolg. Kruip mee aan tafel en dompel je onder in de vluchtelingenproblematiek. Liselore daagt je uit om mee te denken en neemt je mee doorheen de verontwaardiging die leeft omtrent migratie.

installatie
Niels Vaes

Geïnteresseerd in symboliek, historiek en psychologie? This is your man! Niels combineert dit alles in weloverwogen, multimediale installaties. Wees klaar voor sculpturale ingrepen, experimentele schilderijen en grafisch onderzoek.

Sculptuur
Anton Hewitt

Anton verzoent rigide vormen en kwetsbaarheid in één geheel. Een rationele monumentaliteit gaat de strijd aan met improvisatie, ornamentatie en vergankelijkheid. Even lekker verdwalen in een beeld? Het zal wel zijn!

Grafische vormgeving
Edsnor

Edouard Schneider a.k.a. Edsnor is er eentje om niet te missen. Hij speelt met typografie en maakt optische en geometrische kunstwerken om jezelf in te verliezen.

Grafisch ontwerp
Eva Baete

Een creatieve octopus én wereldverbeteraar. Wees klaar voor een trip door Eva’s creatieve brein en ontdek beestige illustraties op T-shirten, in boeken, …

Illustratie
Amber Gyselings

Amber houdt van kleur, dat is wel duidelijk. Een bonte verzameling van sfeervolle beelden, waarbij haar pittoreske landschappen sowieso je dag opfleuren.

Grafisch ontwerp
Jolien Dirix

Als bezieler van D!NG slaat Jolien een brug tussen net afgestudeerde en professionele kunstenaars. Deze bezige bij wist tijd vrij te maken om voor de Kotroute haar kundes en kunsten tentoon te stellen.

muziek21u45
Bleak

De harmonieuze gezangen en trashy gitaarlijnen van Bleak vloeien in elkaar over als een aquarelschilderij dat wordt overgoten met goedkope white spirit. Het resultaat is een grimmig lappendeken van brute noise en catchyness dat smeekt om airplay.

muziek00u15
DJ Masai

Eentje die we niet ongezien voorbij kunnen laten gaan, Kotrouters! TML, Les Ardentes, Couleur Café, of De Kotroute, op zijn blote voeten voelt hij zich op ieder feestje thuis! Zo serveert hij je zijn Afrikaanse ritmes, met een vleugje Urban, Hip Hop en R&B. Dit gecombineerd met je klassieke hits!

muziek20u30
I need a boat

Deze Gentse band dompelt je onder in een gevarieerde waterval van vrolijke klanken, waardoor je heen en weer gaat deinen op de golven van de melodie.

Fotografie
Alexander Deprez

Geen plaats voor terughoudendheid of schaamte. Alexander neemt je mee op intieme reis door de straten van Berlijn, met intieme portretten van drag queens en rauwe beelden van het Duitse nachtleven.

muziek01u45-03u00
DJ Croquemachien

Als wij denken aan DJ Croquemachien dan denken we aan ‘Positief en enthousiast!’. Met haar moderne en bescheiden stijl weet ze iedereen te betoveren. Zin om je helemaal te laten gaan? Kom dan zeker mee dansen en genieten van de goeie sfeer.

Illustratie
Joëlle Dubois

Een vaste waarde in de Gentse kunstscene. Geen taboe te groot voor Joëlle en van aarzeling is geen sprake. Verwacht je aan een confrontatie met de zonden van onze huidige maatschappij.

Audiovisuele kunst
Janne Claes

Janne Claes is gefascineerd door de enscenering van ruimtes en hoe mensen die ervaren. Door in haar film essentiële objecten te herinstalleren in een ruimte staat ze toe objecten en ruimtelijkheid op een nieuwe manier te ervaren.

performance
TRANS

Laat je meeslepen in deze performance door maar liefst 8 performers. Je valt van de ene verbazing in de andere wanneer je je verplaatst tussen de verschillende ruimtes. Er is geen tijd meer, maar we hebben alle tijd. Er is geen tijd meer. En daarom hebben we alle tijd.

muziek20u45
Fitz Roy

Zwevend tussen stoner en metal, Fitz Roy slingert je heen en weer. Dat mag je vrij letterlijk nemen. Vergeet a.u.b. niet te headbangen!

Sculptuur en tekenkunst
Steven Manes

Schaaf je Italiaans maar bij want deze Italiaanse maestro neemt je mee tot in het diepst van zijn ziel. Een zoektocht naar identiteit, dat is de essentie van zijn grote expressionistische tekeningen en sculpturen.

Audiovisuele kunst
Mieke Briers

“Was ik maar een succesvolle en depressieve vrouw” en “Huilen is het nieuwe lachen” zijn alvast een voorproefje van Miekes kortfilm die de grenzen aftast tussen fictie en autobiografie. Dit met thema’s als seksualiteit, gender, verwerkingsprocessen en machtsverhoudingen.

Audiovisuele kunst
Tim Verhaegen

1 uur aan beeldmateriaal in 8 minuten omzetten?! Right! Tim presenteert ongebruikt materiaal uit zijn masterproef aan het KASK in diverse loops.

Illustratie
Xavier Truant

Xavier illustreerde al voor grote namen zoals Knack, Humo en De Morgen. Met zijn heldere en strakke stijl tekent hij zich een weg naar het succes. Verwacht je aan heerlijk kleurrijke prenten met een onmiskenbaar gevoel voor detail.

muziek19u45
Jakomo

Zonnige indierock rechtstreeks uit de slaapkamer. Je wordt heen en weer geslingerd door de frontman die eerst dromerig en dan weer energiek uit de hoek komt. Stap mee in de droom!

Illustratie
Loes Deckers

Spelend met interieur en perspectief zal Loes het Design Museum op De Kotroute er een tikje anders laten uitzien. Verwacht je ook aan Loesdieren: beestjes met een dikke buik, droevige ogen en lelijke tanden, want ‘er is niets zo mooi als lelijke tanden’.

installatie
Gilles Tytgat

‘Ken ik dat niet ergens van?’ Met ‘The Inflatable Balloon’ blaast Gilles veel iconen en bekende figuren met ballonnen een nieuw leven in. PS. Verwacht geen ballonfiguren, we zijn geen kleuterklas.

on-going: tentoonstelling
Stad en universiteit. sinds 1817

In 1817 werd de Universiteit van Gent opgericht. Tweehonderd jaar later is de universiteit met haar studenten, professoren, gebouwen en campussen uitgegroeid tot een vaste waarde in het straatbeeld. Gent zou Gent niet zijn zónder. Een verhaal over hoe Gent en haar universiteit samenleven, gisteren, vandaag en morgen.

muziek22:00
Noël

Wanneer drag-performer Noël het podium betreedt, kan je 100% zeker zijn van een lip-sync show vol entertainment en estrangement! Noël will set the stage on fire!

Muziek19:00
Le Fromage

Straight from the 9040. Straight up Parody Pop. Serieus onnozel doen. Onderaan begonnen, maar nu staan ze stevig aan de top. Een never-ending party met pop tracks, drum ‘n bass tracks, rap tracks and ‘even they don’t know what the hell they’re doing tracks’! Klaar voor de Le Fromage Experience?!

Muziek22:00 - 22:30
Eyemèr

Eyemèr’s muziek doet spontaan denken aan artiesten als Soko, Daughter en Bon Iver. Haar fragiele stem voelt als een deken DAT traag rond je glijdt en zal je ademloos achterlaten.

Muziek21:00
Shtevil

Shtevil brengt songs geschreven uit persoonlijke ervaringen en op een manier is hij nog steeds een tiener met de taperecorder die eerlijk en zonder compromissen zijn verhaal verteld. Speciaal voor de Kotroute giet Shtevil zijn songs in een akoestisch jasje.

Muziek20:30
Chicken Leg

Chicken Leg is een jonge Gentse band, die voornamelijk Indie surf rock speelt met een vleugje garage. De band bestaat uit drie jeugdige jongeheren die graag rocken.

Muziek21:00 - 21:30
Flo

De muziek van Flo voert je terug naar de kern van de echte muziek. Intieme luisterliedjes waar je warm van wordt, zwevend tussen Joni Mitchell en Joan Baez. Eerlijkheid, hoop en een beetje fantasie.

Muziek
Alien Observer

Een platform waar alle muzikale projecten van Laurens Mariën (Ex-Soldiers Heart) samenkomen. Verwacht je aan dark & gloomy, noise & roomy.
A dance in your pants with a lot of romance!

Muziek
Betonvogel

Slaagt er in om een bepaalde dreamy underground sound te creëren, zonder hyper-specifiek te zijn.

DJ-set
DJ Foustache

Foustache neemt je mee op een eclectische soundscape doorheen de muziek die is blijven steken in zijn moustache. Triphop, Funk, Bossa Nova of was het Drum and Bass. Niets is te gek om het even uit zijn snor te draaien… Smakelijk!

Muziek
Yung Geweld

Eclectisch geweld met een hoek af.

Performance
Tineke Baque

Derrida wees naar de lucht en zuchtte. De wolken kruipen langzaam voorbij en u kijkt naar buiten. De wolken doen hem denken aan struiken.

De wolken bestaan in uw hoofd, in mijn hoofd, in de wereld die u kan zien als er een raam is in uw kamer – tenzij er toevallig geen wolken zijn, maar dan zijn de wolken in de wereld wel zeer aannemelijk, want u hebt er meer dan eens gezien.

Performance
Nienke Baeckelandt

Nienke onderzoekt in haar recent werk de intensiteit van bewegingen. De relatie van tempo, hardheid, zachtheid. Voor de kotroute brengt ze de intensiteiten in de ruimte in kaart.

Fotografie/performance
Alexander Deprez

Alexander laat via zijn werk de toeschouwer een kijk nemen in zijn privéleven, deelt hij zijn kijk op de wereld en de intieme relatie met zijn vriendin. Er is geen plaats voor terughoudendheid of schaamte.

Muziek21:00
Lewi Vegas & Like Miri

Een crazy duo met stevig wat pit en een goede dosis experimentele electro-akoestische beats.

Muziek19:30
Smelly Cats & The Alley Cats

By the time you hear the next pop, the funk shall be within you. Smelly cats & the alley cats zullen je ongetwijfeld entertainen voor de volle 90 minuten..

Muziek21:30
LXNGTN

DJ en producer  LXNGTN brengt een live set met selfmade stuff. Laat je meedrijven op zweverige house en beukende kicks.

Muziek00:30 - 01:15
TwoFace

Zonder regels, zonder grenzen. Spacejams.”

 Een semi-elektronisch kwartet, waarin noch de gitaarakkoorden noch het elektronische aspect teniet worden gedaan. Hun deelnames aan de Nieuwe Lichting 2016 en Humo’s Rock Rally 2016 beloven alvast veel goeds voor wat ze in petto hebben voor de afterparty van DKR Antwerpen.

DJ-set01:15 - 04:00
DJ Patrick Vervueren

Acteur by day en DJ by night.
Laat het feest helemaal losbarsten met de beats van DJ Patrick Vervueren.
Iets zegt ons dat je best je dansbenen op voorhand al opwarmt!

Muziek23:15 - 00:00
Danny Blue and the Old Socks

Surfen op de Schelde heeft nog nooit een betere soundtrack gehad - perfecte oneliner voor de opener van de afterparty. In de running voor de Nieuwe Lichting 2018. Verwacht je dus aan steengoede indie-muziek van eigen bodem.

Schilderkunst
Danté Coppens

Een jaar vol identiteitscrisissen was de basis voor Dantés abstracte en expressieve reeks schilderijen, met invloeden van Jackson Pollock. Naast deze werken, krijgt DKR Antwerpen ook een preview te zien van zijn tweede reeks, waarin hij zoveel mogelijk verschillende illusies verwerkt. Hij daagt de kijker uit om te beginnen denken.

Beeldende kunst
Antje Bots

Doodgewone voorwerpen en handelingen: meer heeft Antje niet nodig om te beginnen schilderen, tekenen of filmen. Ze monteert, knipt, plakt en verwerkt stukken tekst tot een nieuw geheel. Het resultaat zijn werken die een kritische blik werpen op de maatschappij met een knipoog naar het verleden.

Fotografie
Iris Vanderzeypen

In Mal à l’aise herbekijkt Iris persoonlijke beelden die vijf jaar geleden werden vastgelegd om vast te stellen dat er een disconnectie bestaat tussen momentopname en herinnering.  Op twee schermen worden de beelden naast elkaar geprojecteerd, zodat de toeschouwer op zijn eigen tempo kan zoeken naar onderlinge relaties.

Performance
Iris Vanderzeypen & Caro Deraedemaecker

Make-over. Fotografie. Performance. Deze drie woorden volstaan om een interdisciplinaire, artistieke en vooral interactieve performance aan te kondigen. Laat je verrassen!

Muziek21:30 - 22:30 (30 min.)
FTAKKE

Een tweemansband die perfect op elkaar is afgestemd. Humor en originaliteit staan centraal. Hun stijl is eigenwijs en uniek, een mengelmoes van Pop-Rock-Folk-Reggae. Af en toe brengen ze covers van hun idolen (Eels, Newton Faulkner, Gorillaz...) met een crazy FTAKKE sausje erover.

Muziek20:30 - 21:30 - 22:30 (20 min.)
Fisherman

Gitaar, banjo, viool, bas, drum en zang. Fisherman vertelt verhalen over liefde, dood en tongzoenen in de ochtend. Zij brengen voor u pakkende nummers, die meer bevatten dan enkel een catchy refrein.

Audiovisuele kunst
Stijn Vandamme

De kortfilms van Stijn zijn vertellingen van zijn unieke blik op zijn stad Brugge. Waar hij zijn camera ook op richt, zijn lens vangt de werkelijkheid die bekeken moet worden, niet verteld.

Schilderkunst
Jonas Tuch

In zijn werk is Jonas op zoek naar het evenwicht tussen graffiti en schilderkunst. Zijn werk probeert de mysterieuze sfeer van de nacht te omvatten. De afgebeelde treinen en stations in zijn werk refereren naar zijn verleden als graffitikunstenaar.

Muziek20:00 - 20:30
Thans

Het licht zal gedoofd worden en het geluid verstild om ruimte te maken voor het muzikale geschreeuw en gefluister van Thans. Confronterender was gezelligheid nog nooit. Subtieler dan John Frusciante, vreemder dan Nick Drake, rosser dan ze allemaal tezamen.

Beeldende kunst
Quinn Vermeersch

Met een intens kleurenpalet schildert en tekent Quinn op het eerste gezicht eerder naïeve en uit de fantasie gegrepen taferelen. Laat je niet misleiden: ze vertellen een verhaal waarvan de woorden nog uitgesproken moeten worden, verpakt in een nostalgische esthetiek, als de laatste kreten en confessies van een 21ste-eeuwse Belgische artieste.

Schilderkunst
Greg Van Staey

Greg vertrekt steeds vanuit een persoonlijk bezorgdheid over maatschappelijke en ecologische thema’s, zonder de fantasie van zijn toeschouwers uit het oog te verliezen. Dit resulteert in prachtige schilderijen bestaande uit intrigerende kleuren, met vormen uit de natuur die de toeschouwer de ruimte laten voor een andere invulling.

Muziek21:00 - 21:30 - 22:00 (20 min.)
Suspenders’ Gravity

“Eerlijke, rechttoe rechtaan rock’n roll”, aldus Walter Grootaers. Suspenders’ Gravity brengt uitlopende solo’s, rete-strakke gitaren, een vurig tempo met een hint van fluo-roze en ADHD.

Dans20:00 (20 min.)
Moving Ground

In Black/Light beginnen de dansers van Moving Ground aan een meditatieve zoektocht in dans, wat door middel van TL-lampen en barokke techno zal uitmonden in een spirituele extase.

Multimedia
Pieter Verbeke

Pieter a.k.a. Nekvel maakt voor DKR Antwerpen een mural van tape en animatie. Maak je klaar voor trippy visuals en portals.

Fotografie
Julie Scheurweghs

Julie neemt foto’s van alledaagse dingen die doorgaans afgewezen worden als ordinair. Daarbij laat ze zich inspireren door herinneringen, verloren voorwerpen en de intimiteit van het familiale leven en het menselijk lichaam.

Muziek
Kobe de Wouw

Op een weloverwogen en eenvoudige manier brengt Kobe een aangename mix van gezongen als gesproken verhaal. Maak je klaar voor enkele kippenvelmomenten van een man met niet meer dan een gitaar en een bom van een stem.

Beeldende kunst
Wietse Palmans

Een creatieve duizendpoot die bij elk nieuw idee het juiste medium, techniek en materiaal zoekt. Toch lijkt er onbewust een rode draad doorheen zijn werken te zijn: rust en onrust, natuur en mens. Blijf je even staan bij zijn animatiefilm of laat je je meevoeren door zijn volgetekende bierviltjes? Aan jou de keus!

Beeldende kunst
Veroniek Van Samang

Met haar schilderwerken, objecten en wandobjecten rebelleert Veroniek tegen de complexiteit van het dagelijkse bestaan. In haar werk streeft ze naar authenticiteit en slaat ze een brug naar een kleurrijke wereld. Kleine, intrigerende werkjes in levendige kleuren, die roepen om van dichtbij bekeken te worden.

Beeldende kunst en installatie
Liese Vanhove

Glitterwolken en fluokleuren, kitsch en kunstvoorwerpen, maskers en wc-ontstoppers. Veel wc-ontstoppers. Liese speelt met wat er leeft in de hedendaagse popcultuur en balanceert tussen functionaliteit en esthetiek. Door kunstwerken in een gebruikscontext te plaatsen of omgekeerd, daagt ze de toeschouwer uit om zijn perspectief te veranderen.

Beeldende kunst
Maaike Everaerts

In het vacuüm tussen de drukke, alledaagse wereld en het web van haar gedachten construeert Maaike een droomwereld waar alleen nog verf, borstels en papier bestaan. In deze tussenwereld neemt ze de tijd om te zoeken naar zichzelf en haar relatie met de natuur.

Muziek20:15 - 21:15 - 22:15 (20 min.)
Meander

Moderne kleinkunst die net dat  tikkeltje anders is”, met een warm en eigen geluid maakt Meander Nederlandstalige muziek, die niemand onberoerd laat. Meander brengt niet zomaar liedteksten, maar net verhalen over het leven met zijn fragiele en iets ruwere kanten. Het zijn nummers met een bitterzoet randje, waarin telkens weer iets nieuws te ontdekken is. Bereid je voor om je volledig te laten meeslepen door deze jonge artiesten.

Performance20:00
Smila Zinecker

Storytelling Banality analyseert het ritueel van een gedeelde maaltijd: welke zintuigen gebruiken we in welke stadia van de maaltijd? Wat maakt een maaltijd zo universeel? Maakt de voorspelbaarheid van terugkerende handelingen ruimte voor gepieker, of vullen ze net de leegte met het comfort van gezelschap?

Beeldende kunst
Rosie Vermeiren

Rosie heeft een fascinatie voor het menselijk lichaam en experimenteert met borduren. Het resultaat? Een vertaling van de anatomie van het skelet en de specifieke manier waarop de botten met elkaar in verbinding staan naar een borduurwerk op ware grootte.

Muziek20:00 - 21:00 - 22:00 (20 min.)
King Victor

Mix The War on Drugs met Slowdive en je krijgt King Victor. Verwacht je aan zweverige rocknummers die DKR Antwerpen in hogere sferen zullen brengen.

Audiovisuele kunst
MINICINEMA

Maak kennis met de MINICINEMA, waar kampeertentjes in cinema`s transformeren en minidocumentaires de ster zijn van de avond. Op het programma staat L`amour en Mr. Sweat.

Installatie
Lando Riské

De conceptuele kunst van Lando vertrekt vanuit een verontwaardiging over de maatschappij, maar eindigt met een kinderachtige en speelse twist. Door het contrast tussen donker en licht legt hij de bal bij de toeschouwer, die wordt uitgedaagd om zich onder te dompelen in de inktzwarte diepten en dit te projecteren op de eigen situatie.

llustratie
Naomi Bousson

Naomi laat zich inspireren door gênante gebeurtenissen en bizarre hersenkronkels,  waarbij ze geen enkel thema uit de weg gaat. Haar beeldverhalen zijn pareltjes om naar te kijken.

Muziek19:45 - 20:45 - 21:45 - 22:45
ILA

Writing the soundtrack of my life. Autobiografische singer-songwriter met een breekbare, doch krachtige stem. Het leven zit vol verrassingen en kan soms de vreemdste wendingen aannemen, net als haar muziek.

Fotografie
Iris Janssens

Iris trok zes maanden naar het Indiase Bhopal, waar ze met potlood en camera de desastreuze gevolgen vastlegde van een gifwolk die 33 jaar geleden ontsnapte uit een pesticidenfabriek. Did you know? is een beklijvend portret van de tot nog toe ergste industriële ramp ooit.

Performance19:00
Roncha

Roncha, alias Eric Reyntjens, zal als ware woordacrobaat voor een spetterende opener zorgen van DKR Antwerpen.
Verwacht je aan een gevarieerde en dynamische set, waarbij woord en muziek op een vernieuwende manier worden samengebracht.

Fotografie
KASK-studenten Fotografie

4 fotografie-studenten van het KASK brengen op hun manier licht in het duister. Met video-mapping op straat maken ze deze belevenis nog intenser.

Fotografie
Iris Janssens

De foto's van Iris brengen verstilling die lang blijft nazinderen en kleuren die eeuwig op je netvlies blijven branden.

Fotografie
Mohammed Hammad

Hoe meer foto's Mohammed neemt, hoe dichter hij bij zichzelf en zijn omgeving komt. Hij is continu geinspireerd door reflecties in straatfotografie en portretfotografie. Een héél aantrekkelijke mix!

Installatie
Lukas Claessens

Lukas wil met zijn 'maanlander' een vervreemde ruimte creëren in onze vertrouwde omgeving. Een desoriënterende beleving die indruk geeft van een communicatietaal die enkel begrepen kan worden door het onderbewuste.

Grafische vormgeving en illustratie
Edsnor x Kiuw

Twee afgestudeerde kerels met een uiteenlopende stijl die ze samenbrengen tot een experimentele mural. Typografie, character design, kleur, zwart-wit en dit alles in een garagebox.

performance/installatie
Dorien Buys & Arnout Spiessens

Kan de alledaagse routine doorbroken worden door haar absurditeit bloot te leggen? De perfomers plaatsen zichzelf in de schaduw van de woonkamer -als mentale wereld- waarin ze de bezoeker uitnodigen om bij aan tafel te schuiven en te zoeken naar het punt waar fictie en realiteit elkaar kruisen.

Installatie
Janne Claes

Janne’s werk is een studie naar de relatie tussen objecten en hun betekenis ten opzichte van elkaar. Dit vertaalt zich in situatie gebonden presentaties met een sterke aandacht voor compositie en materialiteit.

Audiovisuele kunst
KASK-studenten Film

KASK film bundelt voor deze editie wederom hun werken. Een bonte waaier aan kortfilms en andere audio-visuele uitspattingen. 

Tekenkunst
Ellen De Vos

Ellen haalt inspiratie voor haar werk uit haar schetsboek, dat voor haar een dagboek is. Tekenen is voor haar een reis, een vlucht uit de werkelijkheid. Een vlucht die herinneringen veilig onderbrengt in een schetsboek.

Multimedia
Pieter Verbeke

Pieter a.k.a. Nekvel maakt voor de kotroute een mural van tape en animatie. Maak je klaar voor trippy visuals en portals.

Fotografie
Agathe Danon

Agathe kan helemaal niets, maar houdt van kleur, taferelen en photoshop.

Beeldende kunst
Robin Verslegers

Robin’s werk bestaat uit illustraties, schilderijen en collages. Autobiografisch en bijzonder intiem, met een donker kantje aan.

Illustratie
Imani Haelterman

Een post-apocalyptisch verhaal met een kwinkslag naar het heden.Een combinatie tussen een graphic novel en een doeboek voor volwassenen. Imani houdt van dualiteit, daarom dat Dire Times niet in één hokje te plaatsen valt.

Schilderkunst
Jan-Willem Vandenberghe

Jan-Willem wilt met zijn schilderijen de constructie en deconstructie van het menselijke vlees, gedrag en identiteit ontdekken. Schilderijen creeëren met een dieper gevoel van engagement is zijn doel.

Illustratie
Tom Vienne

Tom, die tekent onder het pseudoniem ‘Planeet Janus’, heeft een passie voor het ongebruikelijke. Hij haalt inspiratie uit zijn kindertijd, op de boerderij van zijn grootouders in de Provence. Verwacht je aan uitgestrekte bloemenvelden, grazende kalfjes en kabbelende beekjes.

Mixed media
Dea Campine

Een mix tussen taal, experimentalisme ('ik doe ook maar wat') en feminisme.

Installatie
Thomas Lesaffre

Tussen subject en object, tussen beeld en concept. De functie ontbreekt, de symboliek is in mutatie. Niets is wat het was.

Tekenkunst
Leen Vandierendonck

Leen tast relaties tussen object, mens en wereld af. Dit door dwangmatige herhalingen zoekend naar structuur.

Architectuur
Matthias Verhoene

Een groeiende verzameling van gemodelleerde scenes uit schilderijen met vensters. Kijkend naar, en niet door het venster.

dans
Moving Ground

Hoe brengen we dans dichter bij de mensen? Je kan niet dichter gaan dan in hun eigen woonkamer. Comfortadel werd geboren. Het is een kleine performance van 2 dansers om in, onder, rond, op... een fauteuil.

EXPO BEURSSCHOUWBURG
Hana Miletić & Melanie Bonajo

Na de kick-off act kan je in de Beursschouwburg heel wat moois ontdekken van wat deze kunsttempel te bieden heeft! Kom de film van Melanie Bonajo ontdekken in de blackbox, opgesteld in de catacomben, waarin het portret wordt geschetst van een groep vrouwelijke sekswerkers uit Brooklyn. Of breng een bezoekje aan de expo van Hana Miletić over (sociale) weefsels met een focus op de rol van de vrouw daarin. Helemaal gratis en voor niks!

dans
Comfortadel

Hoe brengen we dans dichter bij de mensen? Je kan niet dichter gaan dan in hun eigen woonkamer. Comfortadel werd geboren. Het is een kleine performance van 2 dansers om in, onder, rond, op... een fauteuil.

schilderkunst
Raven Lamoot

Zwart-wit foto’s zijn de basis van zijn werk. Het resultaat zijn sepia-kleurige schilderijen die nostalgische sferen creëren.  De thematiek voelt wat melancholisch, maar toch ook rustiek aan. Een fascinatie voor architectuur en infrastructuur zijn vaak herkenbaar in de werken. De échte rode draad in zijn werk is echter de zoektocht naar expressie, kleur en sfeer.

DJ01:20
Discobar Openbaar

Discobar Openbaar: Zelfde kereltjes als vorig jaar onder een andere naam. Met hun visuals en wonderbaarlijke stem, stelen ze de show. They rock the funky beats!

muziek00:30 - 01:20
Alek et Les Japonaises

Alek et Les Japonaises is een electropical muziek duo. Hun frisse pop melodieën zijn een mix van electro beats en Braziliaanse gitaar, bestrooid met Bollywood kruiden. Alek et les Japonaises leiden je de weg naar de alternatieve scène, kapsalons en sporthallen.

kortfilm
KASK-studenten audio-visuele kunsten

Een bonte waaier aan kortfilms en andere audiovisuele uitspattingen van KASKstudenten. Mini-bioscoop waar er fictie, documentaire, oneminute-movies, experimentele video’s worden vertoond. Alles kan in de Ciné-Boîte!

muziek23:00 - 00:30
LAU

LAU gaat op zoek naar intense muziek. Synths die je het gevoel geven je ziel open te scheuren. Pure, compromisloze, experimentele, dansbare elektronica.

Schilderkunst
Florien Allemeersch

Vanuit eigen beeldmateriaal vertrekt Florien om een werk te creëren. Zij ziet de natuur als een medium om haar in uit te drukken. Centraal staat de mens versus de natuur, als contrast, als één.Verborgen en onthullend, als chaos en leegte. De constante dualiteit en contrasten in het leven.

Illustratie
Paulien Baudu

Het werk van Paulien Baudu bestaat uit illustraties die een duidelijke narratieve structuur hebben, maar niet altijd een verhaal vertellen. Een weergave van een moment, gespreid in verschillende beelden. Haar werk roept een zekere nostalgie op, maar tegelijkertijd straalt het ook een aanvaarding uit van de wereld waarin we leven

muziek20:30
Yadayn

Yadayn is de solo-uitlaatklep van Zura Zaj gitarist Gowaart en staat voor intieme, vloeiende gitaarcomposities die de muzikale overspoeling beogen. 

muziek21:u30
Boonyi

Boonyi verenigt literatuur en muziek. Beleef grillige teksten onder begeleiding van een elektrische gitaar en viool die experiment niet schuwen. Een nieuw project van Hans Depelchin (Febris) en Jonas Bruyneel (Uncle Wellington's Wives, Modern Art). 

Beeldende kunst
Enne Boi

Enne Boi is een Italiaanse kunstenaar die leeft en werkt in gent. Zijn werk draait rond de grammatica en de structurele elementen van figuratieve schilderkunst. Hij benadert deze elementen met een interdisciplinaire attitude, waarbij hij niet vies is van het gebruiken van andere kunsten zoals beeldhouwen, tekenen en prentkunst.

Beeldende kunst
Jade Kerremans

Jade is tekenaar en heeft een fascinatie voor het antispectaculaire. Voor DKR Gent toont ze haar jongste project: iets met Dr. Oetker en bushokjes.

Beeldende kunstsluit om 23:00
Wodwo

Wodwo wil de dualiteit van de natuur weergeven door middel van zijn tijdrovende inkttekeningen. Met de hulp van een gedetailleerde beeldtaal probeert hij onze 21e-eeuwse blik wat te vertragen en te laten overgaan in observatie en contemplatie.

Slampoetry/hiphop21:00 / 22:00
Céderik Goossens

Slam-poëet die met zijn meestal maatschappijkritische, soms persoonlijke en steeds bewustmakende teksten, zijn publiek vervoert over de kabbelende cadans van klinkers en klanken.

muziek21:30 / 22:30
Jotie

Bottom-shelf-secondhandcore™ and Gameboy rave music.

Installatiekunst
Detlef Packo

"... So here we were; BUNNYMAN, myself and I. While all our powerlessness was producing SADheads, it didn't take us long to run, through the bunnyhole, straight into BUNNYCOUNTRY ..." - Detlef 'Godzoro' Packo, The Great Adventures of BUNNYMAN

Beeldende kunst
Kenny Hoste

Inkt, acrylverf, ventjes. Zwart-wit emoties, gekleurde emoties, kaderkes. Goesting in het leven, goesting in het leven, LEVENSGOESTING.

Mix van kunstvormen
Aron Wouters

Het werk van Aron Wouters schommelt tussen beeldend en grafisch. Vaak geabstraheerd en gestileerd om zo eenvoudigere beelden te verkrijgen.

muziek21:30 / 22:30
Mount Soon

Een uniek geluid dat echo's oproept van Jeff Buckley, Robert Plant en Bon Iver, terwijl de teksten thema’s oproepen als liefde, angst, twijfel en verlangen. De muziek is opgebouwd rond deze overpeinzingen als een warm deken dat je omringt, net voordat het wordt weggetrokken.

Fotografie
Jolien Roos

Jolien Roos verdwaalt naar de mysterieuze wereld van de conceptuele fotografie. Indien ze hier niet te vinden is, is de kans groot dat ze de schoonheid van het gewone straatbeeld aan het bewonderen is.

muziek20:30
Clustered

Our Favorite Nightmare: Duo. Loops. Onheil. Bevreemding. Ego. Play and danger.

Beeldende kunst
Nele Sys

Nele maakt strips over meisjes, intimiteit en alles daaromheen. Alledaagse gevoelens worden met een tedere lijnvoering op papier gezet.Taboes worden gerelativeerd met humor en zelfspot.

Beeldende kunst
Thijs Polfliet

Laten we samen de wereld intrekken, onbetreden paden ontdekken, kampen bouwen en bij het vallen van de avond aan elkaar kampvuurverhalen vertellen.

Vrije grafiek
Jonathan Huygens

Als kunstenaar houdt Jonathan huygens zich bezig met omlijstingen en narratieven, het creëren van verschillende contexten en persona. Met behulp van chemische processen, zand, .... en meer conventionele materialen tast hij de grens af tussen kunstgeschiedenis, fictie en realite

Beeldende kunst
Silke Reyntjens

In 2014 zette Silke Reyntjens haar jarenlange passie voor tekenen om in het project SIRE. Verwacht je vooral aan dieren in zwart-wit, met lijnvoering als belangrijkste component. Het resultaat is een collectie van allerhande dierenportretten, uitgewerkt in kostuum. 

muziek20:00 - 24:00
Nonno

Low-fi, ambient… half geïmproviseerde en half gerepeteerde soundscapes, normaal enkel te horen op zorgvuldig gekozen plaatsen. Op De Kotroute voor het eerst 4u non-stop te horen met elk uur een intens hoogtepunt.

Meer via vimeo.com
Visuals+muziek
Jelle Vandewiele met PAL

Wat je hoort, is wat je ziet.
Jelle Vandewiele produceert beats die worden afgespeeld door de AV-input van een beamer en die met de juiste frequenties worden vertaald naar dansende kleuren. PAL is een vernieuwend project en een zoektocht naar de balans tussen beats en visuals.

Radio23:00
XL Air

De studentenradio van het RITCS zorgen voor hippe beats om na De Kotroute nog gezellig na te praten in het RITCS-café. Zo eindigen we de avond met nog meer jong talent en kunnen we De Kotroute op een onvergetelijke manier afsluiten.

Vanaf 23:00: XL AIR

Animatiefilm22:30-24:00
Studenten RITCS

Het RITCS toont wat ze in huis hebben op de Kotroute! Derdejaars studenten Animatie laten je kennismaken met het werk dat voorafgaat aan het maken van een animatiefilm, maar ook de uiteindelijke resultaten worden getoond. Tekeningen, illustraties, animatiefilmpjes en andere creatieve uitspattingen wachten op je! Met werk van Aagje Van Damme, Flore Van Holderbeke, Elise Eetesonne, Nikki De Backer, Martijn Querter.

Performance
Nathan Ooms


LOOKING BACK “Ik denk dat ik vannacht bestolen ben. Toen ik wakker werd zag ik dat er iets verdwenen was. Ik weet niet precies wat. Maar er is iets weg. De hele voormiddag heb ik door het huis gestrompeld met dat onvolledige gevoel in mijn maag.”

Muziek20:00 / 20:45 / 21:45 / 22:30 / 23:15
Ronin The Wolf

Ronin The Wolf is een rapper met Rwandese Roots. 90's kid met respect voor zij die hem voor waren en hun originaliteit. Originaliteit en hard werk zijn de kern van wat Ronin drijft. Omdat hij in Brussel is opgetogen maar in Gent terechtgekomen brengt Ronin nieuw bloed in de Belgische rapgame. Een nieuwe mindset. Zijn jullie klaar voor de Revolutie?

“Already making deals before I had a deal Had yo girl yelling , turned her ass to meek mill Never trust yo word, My word: I’ll be excellent”

Muziek20:00 / 21:00 / 22:15 / 23:15
Paper James

Paper James is de band van Bob van der Leij, een zanger en muzikant uit Nederland die al een tijdje in Antwerpen woont. Hij komt solo enkele nummers van de band spelen, die flink aan de weg aan het timmeren zijn met een eigenzinnige mix van heavy guitars, catchy popmuziek en stevige lyrics. De songs gaan over verhalen uit het leven van figuren als Miss Helen, Tony en uiteraard Paper James zelf. Bob is een rasechte storyteller en een performer met een stem die alles aan lijkt te kunnen. Tel daar een waanzinnig loopstation bij en je weet dat dit optreden iets speciaals gaat worden.

Fotografie
Anna Borodikhina

Anna, 17 jaar geleden weggevlucht uit Kazachstan samen met haar familie, fotografe. De fotoreeks die hier tentoongesteld zal worden, ontstond tijdens haar bezoek aan haar geboortestad. Door haar lens laat zij je kennismaken met de schoonheid van haar geboorteland en hoopt zij dat de kijker het land beter zal leren kennen en waarderen, zoals Anna ook heeft gedaan met België. Daarnaast symboliseren enkele foto’s bepaalde passages uit haar leven en de bijhorende gevoelens die ze ondervond bij het emigreren.

Illustratie
Tom Vienne / Planeet Janus

Tom Vienne, die tekent onder het pseudoniem ‘Planeet Janus’, heeft een passie voor het ongebruikelijke. In zijn werk wil hij de wereld weergeven, gefilterd door zijn hersenbril. Die wereld brengt hij op papier in de vorm van scheve verhalen en tekeningen, om gevoelens los te maken, variërend van duidelijke bevreemding tot verwarrende parkwandelingen

Kortfilm
Mieke Briers

‘Junk of the heart’ 

Felix en Elise beginnen een videoproject waarin Felix de seksuele fantasieën van Elise in beeld probeert te brengen. Als het project vordert, blijken hun visies verder van elkaar te liggen dan verwacht. Wie zal uiteindelijk de leiding nemen in het spel van obsessie en manipulatie?

Fotografie
Alexandra Bertels

Al fotograferend consumeert de toerist een plaats. Het terras van de kunstberg is één van de historisch waardevolle locaties in het Brusselse stadslandschap die vaak gefotografeerd wordt door toeristen. Per dag worden honderden foto’s genomen door individuen ter herinnering aan hun bezoek. 

In plaats van het verzamelen van toeristenfoto’s ging Alexandra dag in, dag uit foto’s nemen in het park. Zonder specifiek doel mondde dit project uit in een selectie van schijnbaar geënsceneerde situaties. Ze spelen zich af binnen het strakke geometrische kader dat het park biedt. De grootsheid van de omgeving, de gebouwen en materialen, staat in contrast met de kleinmenselijke handelingen.

Muziek20:00 / 21:00 / 22:15 / 23:15
Kobe De Wouw

Kobe ontdekte al vroeg de taal van muziek. Doorheen de jaren groeiden en bloeiden de melodieën. Zoals de vroegere kleinkunstenaars zongen over het alledaagse met enkel een gitaar en hun stem, brengt Kobe zijn liederen met niet meer dan dat. Weloverwogen en zeer eenvoudig.
The Daring Man

The Daring Man weet perfect de balans te vinden tussen kwetsbaarheid en kracht, op de grens van een droom en de start van een reis. In hun zoektocht naar een thuis, bevragen zij hun plek in deze wereld. Melancholisch, met een tintje rock en jazz: dat is The Daring Man!

ARCHIEF 2016 - 2020