nederlands / english

Open Call makers

Deadline voor de open call: 29 februari.

Met De Kotroute helpen we graag jonge kunstenaars en artiesten. We ondersteunen opkomend talent en bieden graag steun waar nodig. Dit doen we niet alleen door hun een kans te bieden hun kunst tentoon te stellen. We organiseren ook een kunstmarkt waar een selectie van beginnende makers (kunstenaars, designers, …) hun werk kunnen verkopen.

Waag je graag een poging je eerste werken te verkopen, omringd door jonge mensen die barsten van de creatieve energie? Schrijf je dan zeker in op deze open call! We selecteren kunstenaars niet alleen op basis van wat verkocht wordt. We kijken ook naar het aantal kunstwerken, de prijs en de diversiteit van producten/kunstwerken over de gehele kunstmarkt. Wees dus zeker volledig in je inschrijving. Opgelet: deze selectie én open call staat volledig los van de open call voor De Kotroute zelf!

Concrete info

  • Locatie: het GUM
  • Tijdstip: 2 mei 2024 – UUR
  • Voor wie: alle jonge kunstenaars, designers, artiesten, … van 18 tot 30 jaar.

Deadline

Je kan je inschrijven tot en met 29 februari

Vragen?

Stuur een mailtje naar Paulien

Open Call makers

Deadline for the open call: Februari 29th.

With De Kotroute, we love to assist young artists and performers. We support emerging talent and offer assistance where needed. We do this not only by providing them an opportunity to showcase their work but also by organizing an art market where a selection of starting creators (artists, designers, etc.) can sell their work.

Do you dare to attempt to sell your initial works, surrounded by young individuals bursting with creative energy? Then be sure to sign up for this open call! We select artists not only based on what is sold but also consider the number of artworks, the price, and the diversity of products/artworks across the entire art market. Therefore, be thorough in your registration.
Please note: this selection and open call are completely independent of the open call for De Kotroute itself!

Concrete info

  • Location: GUM
  • Time: May 2, 2024
  • Voor who?: all young artists, designers, performers, etc., aged 18 to 30

Deadline

You can sign up until February 29th

Questions?

Send an email to Paulien

Producten/kunstwerken

Welke producten/kunstwerken/… zou je verkopen? Graag een korte beschrijving inclusief het aantal beschikbaar en de prijs dat je zou vragen. Voeg zeker alles toe dat beschikbaar is om te verkopen op 2 mei


Which products/artworks/... would you like to sell? Please provide a brief description, including the quantity available and the price. Be sure to include everything you want to sell on May 2nd.