Kick-off GUM, Karel Lodewijk Ledeganckstraat 35
Art / Prints19:00 - 22:00
Art Fair

Jonge kunstenaars steunen én een uniek kunstwerk bij je thuis? Passeer dan zeker langs onze art fair in het GUM. Deze art fair komt tot stand in samenwerking met HITCH. Met werk van Tetiana Perekupko, Aya Akbib, Jonas Gunst en Simon Baert en Nils Vloebergs.

Looking to support young artists and have a unique artwork at home? Then be sure to stop by our art fair at the GUM. This art fair is organized in collaboration with HITCH and features works by Tetiana Perekupko, Aya Akbib, Jonas Gunst, Simon Baert and Nils Vloebergs.

Schilderkunst
Axelle De Meyer

Aan beelden van de internetcultuur tot de kunstgeschiedenis voegt Axelle De Meyer een overdadigheid aan artificiële textuur en kleur toe. Met haar werken wil ze het gevoel meegeven alsof het een soort overdreven baroktafereel is dat bij aanraking zou voelen als speelgoedplastic of goedkoop zijde.

Axelle De Meyer adds an abundance of artificial texture and color to images from internet culture to art history. With her works, she aims to convey a feeling as if it were an exaggerated baroque scene that would feel like toy plastic or cheap silk when touched.

Performance21:30 - 22:00
Lyra Oey & Leonardo Melchionda

Lyra en Leonardo brengen tijdens de Kotroute een live-geïmproviseerde soundscape sessie. Deze performance is een spel tussen beweging, vorm en geluid in een ruimte. Hierin proberen ze nieuwe manieren van multi-zintuiglijk vertellen te belichamen.

For the Kotroute 2023 Lyra and Leonardo are bringing a live-improvised soundscape session. This performance is a strategy for ‘play’ between gesture, form and sound in a space. In this session they try to embody new ways of multi-sensory storytelling.

Muziek / Dans / Performance19:30 - 20:00
Daniel Cantero & Leonardo Melchionda

Muzikant Leonardo Melchionda en danser Daniel Cantero combineren dans en elektronische muziek van de elektrische gitaar. Schommelend tussen improvisatie en vaste bewegingen, verkent de performance de ruimte in real time en construeert een onstabiele omgeving waar langzame bewegingen en hectische tonen vervagen en in elkaar overgaan.

Musician Leonardo Melchionda and dancer Daniel Cantero combine dance and electronic music of the electric guitar, with the aim of creating an image that is always evolving. Swinging between improvisation and fixed gestures, the performance explores the space in real time and composes an unstable environment where slow movements and hectic tones fade and merge into one another.

Muziek / Techno / Electronic poetry20:30 - 21:15
Moenen & Mariken

Als Moenen & Mariken brengen muzikant/producer Neil Claes en actrice/schrijfster Maria Magdalena de Cort de oude geliefden poëzie en muziek terug samen. Transformerende beelden en persoonlijke bedenkingen volgen elkaar op in het tempo van de live techno die de gedichten begeleidt. Moenen & Mariken is het rebels kind van de altijd-sneller generatie.

As Moenen & Mariken, musician/producer Neil Claes and actress/writer Maria Magdalena de Cort reunite the old lovers: poetry and music. Transforming images and personal reflections follow each other at the pace of the live techno that accompanies the poems. Moenen & Mariken is the rebellious child of the always-faster generation.

Kot 1 Paul Bergmansdreef 2
Beeldende kunst / Keramiek
Maïté Vanpoucke

Maïté Vanpoucke zoekt naar het samenkomen van verschillende kunstdisciplines. De gestructureerde lijnen in haar werk zijn ontstaan door haar chronische migraine. De obsessieve plaatsing en herhaling creëren voor haar een kalmerend effect. Ze creëert spanning door de kijker het gevoel te geven deel uit te maken van het werk.

Maïté Vanpoucke seeks to bring together different art disciplines. The structured lines in her work originate from her chronic migraines. The obsessive placement and repetition create a calming effect for her. She creates tension by giving the viewer the feeling of being part of the artwork.

Mixed Media
Nathan Van Renterghem

Nathan Van Renterghem is geïntrigeerd door de relatie tussen natuur, mens en technologie. Hoe kunnen wij ze op een empathische manier met elkaar laten omgaan? Wat zijn de gevaren? Deze vragen zijn voor Nathan noodzakelijk in onze huidige maatschappij. Toch is zijn kunst niet bedoeld om met de vinger te wijzen, maar eerder om te experimenteren en zo op nieuwe inzichten te komen.

Nathan Van Renterghem is intrigued by the relationship between nature, humans, and technology. How can we make them interact with each other in an empathetic way? What are the dangers? These questions are essential for Nathan in our current society. However, his art is not meant to point fingers, but rather to experiment and gain new insights.

Music / Psychedelic Prog-rock21:00 - 21:45
Mojo & the Kitchen Brothers

Mojo & the Kitchen Brothers is een vijfkoppige Belgische band die de tijdgeest van de vroege 70’s terug tovert. Met hun door psychedelia doorweekte mix van heavy progrock met catchy deuntjes en spacy gitaarjams nemen ze de luisteraar mee naar een plek ergens tussen verleden en heden.

Mojo & the Kitchen Brothers is a 5-headed Belgian band who bring back the zeitgeist of the early 70's. With their mix of heavy progrock soaked in psychedelia with catchy tunes and spacy guitar jams they take the listener on a journey through the limbo between past and present.

Kot 2 Xior Stalhof 2
Muziek / Indie Rock / Synthpop22:00 - 23:00
REINES

Samen met de getalenteerde Simon Zweers op drums, Jasper Boeur op gitaar en Andreas Duchi op bas, maken Lissa en Loïc een perfecte mix van mysterie, ambiance en upbeat energie die je doet verlangen naar meer. Hun muziek is een unieke fusie van indierock en synthpop die je gegarandeerd aan het dansen krijgt.

Together with the talented Simon Zweers on drums, Jasper Boeur on guitar, and Andreas Duchi on bass, Lissa and Loïc create a perfect blend of mystery, ambiance, and upbeat energy that leaves you craving for more. Their unique fusion of indie rock and synthpop will surely get you dancing.

Muziek / Neo-soul Pop20:00 - 20:45
Julía

Julía brengt een combinatie van geproduceerde lo-fi en akoestische soulpop. Door de combinatie van catchy refreinen en warme ondertonen klinkt elk nummer als een spraakmemo die je van je beste vriend hebt ontvangen. Als je houdt van artiesten als Amy Winehouse en Selah Sue mag je Julía zeker niet missen.

Julía brings a combination of produced lo-fi and acoustic soul pop. By merging catchy choruses with warm undertones, each song sounds like a voice memo you received from your best friend. If you like artists like Amy Winehouse and Selah Sue, you should definitely check out Julía.

Kot 3 Jan Palfijnstraat 22
Poëzie20:00 / 20:45 / 22:00
Luna Schuddinck

Luna Schuddinck speelt, schrijft en maakt theater, en is fotografe bij Auw La. Sinds enkele jaren schrijft en brengt ze poëzie. Al schommelend, kronkelend, rondtollend probeert ze uitdrukking te geven aan de onbegrijpelijke schoonheid en de al even onbegrijpelijke moeilijkheid van de dingen. Vanuit uiterlijke observatie en innerlijke contemplatie schrijft Luna over liefde, feminisme en natuur.

Luna Schuddinck plays, writes, and creates theater, and is a photographer at Auw La. For the past few years, she has also been writing and performing poetry. Swinging, twisting, and spinning, she tries to express the incomprehensible beauty and the equally incomprehensible difficulty of things. Drawing from external observation and internal contemplation, Luna writes about love, feminism, and nature.

Beeldende Kunst / Textiel
Lena D’Hoore

Lena D’Hoore is een masterstudent Textielontwerp aan LUCA School of Arts in Gent. Ze begon haar studies in Antwerpen met een Bachelor Juweelontwerp en Edelsmeedkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, waarna ze zichzelf uitdaagde in een banaba Meubelontwerp. Haar liefde voor materialen vinden we terug in haar werk, waar ze technieken uit diverse domeinen gaat ontlenen, samenbrengen en introduceren in een nieuwe context.

Lena D’Hoore is a master's student in Textile Design at LUCA Ghent, following a Bachelor's degree in Jewelery Design and Silversmithing and a postgraduate degree in Furniture Design. Her love for materials is evident in her work, where she borrows techniques from various fields, combines them, and introduces them into a new context.

Kot 4 Kunsthal, Lange steenstraat 14
Meeting place
Nessy Xtreme

Lochness is een collectief en artist run space uit Gent dat zich focust op de kloof tussen de kunstopleidingen en het cultureel werkveld. De komende maanden bouwt Lochness het Oud Huis van Kunsthal Gent om tot modulair skatepark: Nessy Xtreme. Het is een plek waar skaters, kunstenaars en publiek elkaar kunnen ontmoeten.

Lochness is a collective and artist-run space in Ghent that focuses on the gap between art education and the cultural field. In the upcoming months, Lochness will transform the Old House of Kunsthal Ghent into a modular skatepark called Nessy Xtreme. It is a place where skaters, artists and the public meet.

Meer via kunsthal.gent
Beeldende kunst / Textiel
Cinte Wittoek

Cinte heeft een grote interesse voor vorm, recyclage en eigen ontwerp. Ze daagt zichzelf uit in eenvoud, kwaliteit en duurzaamheid. Als Autonome Vormgever met een achtergrond in Productontwikkeling en Textielontwerp probeert Cinte met een open geest en een kritische blik maatschappelijke thema’s aan te kaarten en opnieuw vorm te geven.

Cinte has a great interest in form, recycling, and self-design. She challenges herself in simplicity, quality, and sustainability. As an Autonomous Designer with a background in Product Development and Textile Design, Cinte tries to address and reshape societal themes with an open mind and a critical eye.

Videokunst
Manon Jejčič

“Blauw en geel. De heuvel en de lucht. Ik gebruik geel voor de sinaasappel, voor het sinaasappelsap, elke ochtend geperst door mijn vader of door de spectaculaire machine in de dorpsbakkerij. Geel is de ochtend, blauw is de avond.” Laat je door Manon verrassen met video- en vliegerwerk.

“Blue and yellow. The hill and the sky. I use yellow for the orange, for the orange juice, squeezed every morning by my father or by the spectacular machine in the village bakery. Yellow is the morning, blue is the evening.” Let Manon surprise you with her video- and kite work.

Installatie
Fien De Vos

Dankzij een kruising tussen video, fotografie en architectuur komen zowel beeldende als ruimtelijke installaties tot stand. Met de muze aan haar zijde speelt Fien De Vos in op de ruimte om zo een boeiende dialoog te creëren. De installatie is een zoektocht naar complexiteit in de eenvoud, met licht en technologie als tools

By crossing video, photography, and architecture, both visual and spatial installations are created. With the muse by her side, Fien De Vos engages with the space to create an engaging dialogue. The installation is a search for complexity in simplicity, using light and technology as tools.

Kot 5 Nederkouter 136
Performance19:30 / 20:30 / 22:15
Roos Buskes & Tuesday

THIS IS NO ANT is een verhalende poppenkastvoorstelling over een mier, misschien. Tuesday is een verteller die leerde haar publiek in woorden te vangen. Roos is een poppenspeler die haar publiek meeneemt in een wereld van levende objecten en verwondering. Samen vragen ze zich af wat echt is en wat een product van hun fantasie.

THIS IS NO ANT is a storytelling puppetry show about an ant, maybe. Tuesday is a storyteller who has learned to capture her audience in words. Roos is a puppeteer who takes her audience inside a world of living objects and wonder. Together they wonder what is real and what is a product of their fantasy.

Beeldende kunst
Rosan Catteuw

Rosan studeert Grafiek en Tekenkunst aan LUCA Gent. Haar favoriete grafische technieken zijn houtsneden en etsen, maar op de Kotroute stelt ze een object voor. Ze laat zich inspireren door de verschillende vragen die voortdurend door haar hoofd circuleren. Door de toewijding aan haar vak kon ze haar vaardigheden aanscherpen en een unieke stijl ontwikkelen.

Rosan is studying Graphics and Drawing at LUCA Gent. Her favorite graphic techniques are woodcuts and etchings, but at the Kotroute she will present an object. She is inspired by the various questions that constantly circulate in her own mind. Through her dedication to her craft, she has been able to sharpen her skills and develop a unique style.

Kot 6 Xior, Zuidstationstraat 24
Mixed Media / Textiel
Iva Aga

Iva Aga is een studente Textielontwerp aan KASK Gent. Gedreven door de diepte van materialiteit onderzoekt ze haar eigen beeldtaal. Haar werkproces is experimenteel en intuïtief met een openheid naar het onvoorspelbare. In de zoektocht naar de puur- en rauwheid van het maken komt ze thema’s zoals verval, fragmentatie en deconstructie tegen.

Iva Aga is a student in Textile Design at KASK Ghent. Driven by the depth of materiality, she explores her own visual language. Her work process is experimental and intuitive with an openness to the unpredictable. In her search for the purity and rawness of making, she encounters themes such as decay, fragmentation, and deconstruction.

Illustratie
Charlot Vael

Charlot maakt graag werk rond dingen die normaal lijken, maar toch een bevreemdende sfeer creëren. Momenteel staan antieke objecten centraal in haar werk. De korte ontmoetingen tussen voorwerpen met verschillende verhalen die zich voordoen op de brocantemarkt in Gent, zijn de inspiratiebron. Dit moment legt Charlot vast aan de hand van illustraties, in 2D en 3D.

Charlot likes to create work around things that seem normal but still create a strange atmosphere. Currently, antique objects are central to her work. The brief encounters between objects with different stories that occur at the flea market in Ghent are the source of inspiration. Charlot captures this moment through illustrations, in 2D and 3D.

Beeldende kunst
Mila & Lotte

Wat ooit begon als ontmoeting tussen onbestemde twaalfjarigen op een niet nader genoemde kutschool, mondde uit in twee - nog steeds zoekende - twintigjarigen die elkaar tegenkomen in hun kunst. Deze avond staat in het teken van een conversatie tussen Mila en Lotte, hun uiteenlopend werk bestaande uit beeldend werk en tekst, en de jarenlange vriendschap die deze samenbracht.

What once started as a meeting between unsure twelve-year-olds at an unnamed crappy school, results in two still-searching twenty-year-olds who find each other in their art. Tonight is all about a conversation between Mila and Lotte, their varied work (visual art and text) and the long-standing friendship that brought them together.

ARCHIEF 2016 - 2020